Szanowni Rodzice!


Z uwagi na zmianę godzin lekcyjnych zmianie ulegną również godziny

odwozów busami szkolnymi.


Busy szkolne będą odjeżdżać z pod szkoły o następujących godzinach:


p. Adam - g. 12.45 (Polanowice) oraz 14.35 (Kępa, Polanowice)

p. Paweł - g. 12.45 (Czechy, Kępa) oraz 14.35 (Czechy, Prandocin)

p. Jarek - g.13.40 (Granów, Słomniki) oraz 14.35 (Granów, Kocmyrzów)

p. Rafał - g. 14.35 (Niegardów) oraz 14.55 (Iwanowice)


Informacja

Poniżej w załącznikach, publikujemy informacje dotyczącą porozumienia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik - Porozumienie z SP ZOZ

Załącznik - Słomniki SP ZOZ,


informacja do szkoły o opiece nad uczniamiInformacja - fluoryzacja zębówJeśli nie wyrażają Państwo zgody na te zabiegi

prosimy o dostarczenie pisemnej informacji na ten temat

(brak zgody na fluoryzację zębów).


Szkolny zestaw podręczników

Poniżej w załączniku, publikujemy aktualny szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020.

Załącznik - Szkolny zestaw podręczników 2019/2020


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Poniżej w załączniku, publikujemy aktualny kalendarz roku szkolnego 2019/2020.

Załącznik - Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


Czas trwania lekcji

Poniżej w załączniku, publikujemy czas trwania lekcji.

Załącznik - Czas trwania lekcji


Plan lekcji 2018/2019

Poniżej w załączniku, publikujemy aktualny plan lekcji na rok szkolny 2018/2019.


Załącznik - Plan lekcji 2018/2019


Jadłospis

Poniżej publikujemy aktualny jadłospis, w ramach zoorganizowanych obiadów dla uczniów.

Załącznik - Jadłospis

Regulamin dziennika elektronicznego

Poniżej publikujemy regulamin dziennika elektronicznego.

Załącznik - Regulamin dziennika elektronicznego


Ubezpieczenie ucznia

Poniżej publikujemy ogólne warunki ubezpieczenia ucznia.

Załącznik - Ogólne warunki ubezpieczenia ucznia


O dysleksji


W związku z obchodzonym w październiku Europejskim Tygodniem Świadomości Dysleksji zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi dysleksji.

Materiały pochodzą ze strony ptd.edu.pl.

Polskie Towarzystwo Dysleksji działa od 1990 roku, także w oddziałach terenowych. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz specjalistów terapii pedagogicznej, psychologów, logopedów, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności. Organizuje szkolenia i konferencje z dziedziny dysleksji. Ma statut organizacji pożytku publicznego.

Załącznik - Dekalog dla rodziców

Załącznik - Dyktando

Załącznik - Przewodnik dla rodziców

Załącznik - Wspomnienia matki


Kwiecień

- miesiącem wiedzy na temat autyzmu

Autyzm - definicja i objawy

Autyzm przybiera różne formy, określane często wspólnie mianem spektrum autystycznego. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form autyzmu jest autyzm dziecięcy.

Amerykańskie Towarzystwo Autyzmu podaje następującą definicję:

"Autyzm to złożone upośledzenie rozwojowe, które typowo objawia się w pierwszych trzech latach życia i jest wynikiem zaburzenia neurologicznego wpływającego na rozwój w obszarach interakcji społecznej i zdolności komunikacyjnych. Zarówno dzieci jak i dorosłe osoby dotknięte autyzmem typowo przejawiają problemy w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, interakcjach społecznych i zabawie."

Oprócz autyzmu dziecięcego wyróżnia się autyzm atypowy (występujący w późniejszym wieku lub niespełniający wszystkich warunków autyzmu dziecięcego) i syndrom Aspergera (różniący się od autyzmu brakiem zaburzeń rozwoju mowy/języka i zdolności uczenia się).

Objawy autyzmu dziecięcego:

- opóźniony rozwój mowy,
- osłabiona komunikacja społeczna, brak zainteresowania innymi dziećmi,
- brak reakcji na imię i na polecenia,
- powtarzanie tych samych czynności, nadmierne zainteresowanie tą samą bajką, kreskówką, zabawką,
- trzepotanie rączkami, kręcenie się w kółko,
- przywiązanie do rutyny, układanie przedmiotów w rządku,
- napady furii i złości, fobie,
- brak naturalnego strachu,
- zaburzenia snu i zaburzenia odżywiania się,
- apatia i wrażenie nieobecności.

Należy pamiętać, że nieobecność któregoś z objawów nie oznacza, że dziecko nie ma autyzmu. Analogicznie, nawet pojawienie się kilku z wymienionych objawów nie musi koniecznie oznaczać, że dziecko na pewno ma autyzm.

Zespół Aspergera – zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu.

Cechy typowe dla ZA

- opóźniony lub niespecyficzny rozwój mowy,
- kłopoty ze skupianiem wzroku na materiale zadaniowym oraz twarzach osób (brak kontaktu wzrokowego),
- na wczesnym etapie rozwoju: brak pola wspólnej uwagi, brak gestu wskazywania palcem,
- niekiedy występuje nieprawidłowy rozwój motoryczny, który w konsekwencji może dawać opóźnienie
 rozwoju mowy, problemy artykulacyjne, niechęć do zadań manualnych, w tym pisania i rysowania,
- problemy w zakresie kontaktów społecznych:
- nienawiązywanie kontaktów z rówieśnikami,
- brak zdolności do inicjowania i podtrzymywania kontaktów,
- brak kompetencji komunikacyjnej i kulturowej,
- brak rozumienia reguł społecznych,
- sztywne wzorce zachowań, łatwość popadania w schematy w zakresie zachowania i języka,
- nietypowe zainteresowania,
- zdolność skupiania uwagi na szczegółach,
- problemy z zabawą tematyczną i symboliczną,
- kłopoty z rozumieniem oraz adekwatnym wyrażaniem emocji,
- trudności z percepcją wzrokową, słuchową i czuciową oznaczające niekiedy nadwrażliwość lub
 niedowrażliwość w określonych obszarach.

Cechy języka dzieci z ZA

- niespecyficzny rozwój języka – często początkowo niezauważalny, bowiem dziecko nabywa dużo
 rzeczowników i mniej czasowników etykietując nimi rzeczywistość,
- brak budowania systemu językowego i pojawiania się gramatyki,
- długo utrzymujące się problemy z poprawnym stosowaniem kategorii gramatycznych,
- echolalie,
- problemy z prozodią,
- problemy z rozumieniem tekstów pisanych mimo dobrej techniki czytania,
- problemy z rozumieniem metafor, żartów. Rozumienie języka dosłowne,
- trudności z rozumieniem relacji czasowych, przestrzennych i przyczynowo-skutkowych wyrażanych
 językowo,
- brak samodzielnego zadawania pytań, trudności z odpowiadaniem na pytania.

„Swój świat" dzieci z ZA

„Zamknięci w swoim świecie" ma oznaczać, że świat dzieci autystycznych rządzi się własnymi prawami i kategoriami, jest uporządkowany inaczej.

Dzieci z ZA – geniusze w wąskich dziedzinach wiedzy

Spektakularyzm zainteresowań osób z ZA bazuje na doskonałej pamięci mechanicznej oraz typowych dla autyzmu: fiksacjach, stereotypiach oraz zdolności do skupiania się na szczegółach.

Zainteresowania te, będąc mocną fascynacją, utrudniają dziecku poznawanie świata.


Poniższe filmiki pomogą Państwu uświadomić sobie, jak autyzm wprowadza w błąd nasze zmysły i jak trudno jest żyć z nadwrażliwością zmysłową.Filmik nr 2Poniżej w załączeniu znajdą Państwo przydatne materiały dla rodziców dzieci z autyzmem.

Internetowy kurs dla rodziców „Bezpiecznie Tu i Tam"


Internetowy kurs dla rodziców „Bezpiecznie Tu i Tam" powstał po to, aby pomóc dorosłym w zapewnieniu małym internautom bezpieczeństwa online. Dzięki niemu rodzic pozna typy zagrożeń w sieci, dowie się, jak rozmawiać o nich z młodym internautą, na co zwrócić uwagę i jak chronić przed nimi dziecko.

Internetowy kurs jest jednym z elementów kompleksowego programu społecznego Bezpiecznie Tu i Tam realizowanego przez Fundację Orange i Orange Polska, w ramach którego prowadzonych jest szereg inicjatyw edukacyjnych. Ich podstawowym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci online oraz edukacja młodych internautów, ich rodziców i opiekunów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z sieci.

Kurs składa się z pięciu modułów tematycznych w formie Wyzwań, które rodzic może zrealizować po kolei w dowolnym czasie. Każdy moduł rozpoczyna się krótkim wideo i animacją, które w przystępny sposób prezentują podstawowe zagadnienia. Aby pogłębić wiedzę, warto zapoznać się z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi, można też zadać pytanie ekspertowi poprzez specjalny formularz.

Kurs przeznaczony jest do samodzielnej realizacji przez około 1,5 godziny. Przejście jednego modułu kursu trwa około 20 minut. Korzystanie z kursu jest bezpłatne, a dla zalogowanych użytkowników dostępne są pamiątkowe certyfikaty, możliwość śledzenia postępów i konkursy." [za: www.szkola.firmowa.eu]

więcej na: https://fundacja.orange.pl/


Spotkanie z dietetykiem

30 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie rodziców z dietetykiem. Pani Klaudyna Wolniakowska przybliżała zgromadzonym podstawowe wiadomości dotyczące prawidłowego żywienia dzieci w wieku szkolnym. Dietetyk zwróciła szczególną uwagę na rolę pierwszego i drugiego śniadania. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje z tego wykładu w postaci załącznika pod nazwą „Prawidłowe żywienie dzieci”.Zgłoszenie szkody

Poniżej w załączniku, publikujemy informacje dotyczącą zgłoszenia szkody w związku z zawartym ubezpieczeniem.

Załącznik - Zgłoszenie szkodyDrogi Rodzicu!


Jeżeli Twoje dziecko, a nasz uczeń prosi Cię o strój galowy to ma na myśli:

- w przypadku dziewczynki: czarną lub granatową spódnicę do kolana i białą bluzkę;

- w przypadku chłopca: czarne lub granatowe spodnie i białą koszulę.

Pozwól swojemu dziecku przestrzegać zapisu Statutu szkoły!BIP


Wolontariusze

Od grosika...


#TDTS