Przedmiotowe Zasady Oceniania:

Poniżej publikujemy dokumenty regulujące m.in. ocenianie uczniów w Zespole Szkół w Waganowicach.