Dyrektor

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

im. Stanisława Wyspiańskiego
w Waganowicach:

 

mgr Urszula Piwek