Kadra pracownicza

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach

 

  1 Baranek Joanna nauczyciel kształcenia specjalnego, rewalidacja
  2 Biskupska Weronika nauczyciel kształcenia specjalnego, zajęć artystycznych, EEG Biofeedback
  3 Blarowska Gabriela edukacja dla bezpieczeństwa
  4 Bryś Beata nauczyciel wspomagający, rewalidacja
  5 Cholewa Jadwiga nauczyciel wspomagający, EEG Biofeedback, logopeda, rewalidacja
  6 Ciałowicz-Klęk Elżbieta korekcja wad postawy, rehabilitacja
  7 Cieślik Jolanta administracja i obsługa
  8 Czapliński Wojciech zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczyciel terapeuta
  9 Daniel Irena rewalidacja, EEG Biofeedback, logopeda, język polski
10 Dolińska Agata psycholog, EEG Biofeedback, rewalidacja
11 Domanik-Plutecka Katarzyna nauczyciel wspomagający świetlicy, WOS, rewalidacja
12 Drożniak Agata nauczyciel wspomagający, rewalidacja
13 Dziuba-Boczkowska Marzanna korekcja wad postawy, rehabilitacja
14 Fijałkowska-Koza Ewelina język polski, rewalidacja
15 Fundament Katarzyna nauczyciel wspomagający, EEG Biofeedback, rewalidacja
16 Gicala Jolanta geografia, biologia, przyroda
17 Hnatowicz Maria administracja i obsługa
18 Jaśkowska-Pycia Mariola nauczyciel wspomagający, rewalidacja
19 Kańska-Łach Aneta edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, język polski, biblioteka
20 Kawula Ilona język angielski
21 Kłosińska Aneta edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, rewalidacja
22 Kolano Justyna administracja i obsługa
23 Komenda Aleksandra edukacja przedszkolna
24 Konieczna Anna nauczyciel wspomagający, wychowanie fizyczne, rewalidacja
25 Konieczny Radosław wychowanie fizyczne, rewalidacja, pdp
26 Kosakowska Alicja administracja i obsługa
27 Krzyżkiewicz Elżbieta nauczyciel kształcenia specjalnego, rewalidacja, pdp
28 Kuchta Joanna historia, rewalidacja
29 Kudzia Dorota nauczyciel wspomagający świetlicy
30 Lisiakiewicz Urszula wicedyrektor szkoły, biblioteka, nauczyciel wspomagający, rewalidacja, pdp
31 Łatak Beata kształcenie specjalne
32 Łupak Grzegorz psycholog
33 Makuch Anna nauczyciel terapeuta
34 Margul Beata matematyka, rewalidacja
35 Mazurek Elwira nauczyciel wspomagający świetlicy
36 Mędrala Justyna religia
37 Młyńska Elżbieta nauczyciel wspomagający
38 Myśliwiec Anna administracja i obsługa
39 Peroń Agnieszka rewalidacja, język angielski
40 Piotrowska Karolina język polski, rewalidacja
41 Piwek Urszula dyrektor szkoły, pedagog, EEG Biofeedback, rewalidacja
42 Ptasznik Magdalena nauczyciel wspomagający, rewalidacja
43 Pyrda Dawid zajęcia artystyczne, nauczyciel kształcenia specjalnego, rewalidacja
44 Ratajczak Dorota nauczyciel wspomagający, rewalidacja, doradztwo zawodowe
45 Regucka Sylwia chemia, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
46 Rodak Jolanta administracja i obsługa
47 Rozpara Ilona logopeda, EEG Biofeedback, rewalidacja
48 Rzepka Lucyna edukacja wczesnoszkolna, sztuka, plastyka
49 Sado Piotr fizyka, informatyka, matematyka, technika
50 Stanek Stanisława edukacja przedszkolna, rewalidacja
51 Sułkowska Krystyna edukacja wczesnoszkolna, sztuka, muzyka
52 Ślusarczyk Renata pedagog, EEG Biofeedback
53 Wilamowska Janina język polski, historia
54 Wydmańska Magdalena rewalidacja
55 Zięba Anna religia
56 Żmigrodzka-Kaleta Monika język rosyjski
57 Żołynia Barbara wczesne wspomaganie rozwoju

BIP


Wolontariusze

Od grosika...


#TDTS