Rada Rodziców

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach

2018/2019

 

 

Prezydium Rady Rodziców


Przewodnicząca – Urszula Kłosińska

Zastępca –

Sekretarz – 

Skarbnik – 

 

Komisja Rewizyjna:

A. Jagiełło

A. Piech

 


Składka rodzicielska na rok szkolny 2018/2019 została ustalona w kwocie:

- jedno dziecko w szkole – 50 zł, drugie dziecko – 30 zł, tj. dwoje dzieci w szkole – 80 zł (50 zł + 30 zł)

Trzecie i następne dziecko zwolnione od wpłaty lub wpłata dobrowolna.
Każda inna kwota jest równie mile widziana.

Skarbnicy z tzw.„trójek klasowych" będą zbierać pieniądze, każdy w swojej klasie, podczas zebrań rodziców.

Pieniądze można także wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców - numer:

 

Konto Rady Rodziców:

78 8614 0001 0000 0026 2772 0002

Bank Spółdzielczy w Słomnikach

Nazwa odbiorcy:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Waganowicach

Tytułem: składka rodzicielska 2018/2019

 

Z góry dziękujemy za wpłacone kwoty
Rada Rodziców

 

 

BIP


Wolontariusze

Od grosika...


#TDTS