W szkole działają:

Samorząd Uczniowski

Mały Samorząd Uczniowski

Gromada zuchowa

Drużyny harcerskie

Sekcja Olimpiad Specjalnych

Redakcje gazetek szkolnych

Grupa Wsparcia


BIP


Wolontariusze

Od grosika...


#TDTS