Samorząd Uczniowski

Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach

Rok szkolny 2017/2018

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodniczący: Dawid Konieczny

Wiceprzewodniczący: Klaudia Krawczyk

Członkowie: Jakub Kłosiński

                      Gabriela Piech

                      Julia Piątek

                      Szymon Kowalski

 

Opiekunowie SU:

mgr Piotr Sado

mgr Beata Margul

mgr Jolanta Gicala

mgr Joanna Baranek

 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.

- Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.

- Urzeczywistnianie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.

- Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

 

Założenia na rok szkolny 2017/2018:


- Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

- Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu
  na rzecz szkoły i środowiska.

- Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu
  społecznym.

- Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.

- Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

- Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.

- Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

- Profilaktyka – „Wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie”.

- Dbanie o materialne dobro szkoły, estetykę i czystość pomieszczeń.

 

 

WRZESIEŃ:

- Kampania wyborcza i wybory przedstawicieli SU.

- Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli Samorządu do planu pracy.

- Przygotowanie przez dziewczęta życzeń oraz skromnych upominków dla swoich kolegów z okazji Dnia
  Chłopaka.

- Nabór przedstawicieli do Pocztu Sztandarowego Szkoły.

 

PAŹDZIERNIK:

- Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji.

- Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły.

- Wznowienie akcji "Szczęściarz dnia".

- Wprowadzenie dnia Urodzin jako dnia bez pytania.

- Złożenie życzeń dla Grona Pedagogicznego oraz Pani Dyrektor z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystości ślubowania klas pierwszych SP.

- Kontynuacja szkolnej akcji „Zdrowe odżywianie”.

 

LISTOPAD:

- Wyjazd przedstawicieli SU na gminne obchody Dnia Niepodległości.

- Konkurs "Stroik z darów jesieni".

- Zabawa andrzejkowa.

 

GRUDZIEŃ:

- Zorganizowanie szkolnej akcji "Zdrowy Mikołaj”.

- Złożenie życzeń świątecznych Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły.

 

STYCZEŃ:

- Dzień koszuli.

- Dzień wymiany książek.

 

LUTY:

- Zabawa karnawałowa.

- Akcja "Bezpieczne ferie".

- Poczta walentynkowa.

- Dyskoteka walentynkowa.

 

MARZEC:

- Złożenie życzeń przez chłopców wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet.

- Pierwszy Dzień Wiosny: „Przebrany – niepytany”.

- Złożenie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych.

 

KWIECIEŃ:

- Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Ziemi promującej pozytywne postawy ekologiczne.

 

MAJ:

- Udział w gminnych obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

- Konkurs wiedzy "Prawa i obowiązki ucznia".

 

CZERWIEC:

- Dzień Dziecka - szkolne zawody w tenisie stołowym.

- Pożegnanie klasy III gimnazjum – dyskoteka.

- Przygotowanie upominków dla przedstawicieli SU opuszczających mury naszej szkoły.

- Podsumowanie pracy SU za cały rok szkolny.

- Sporządzenie sprawozdania z działalności SU.

 

 

CAŁY ROK SZKOLNY:

- Comiesięczne posiedzenia SU.

- Zbiórka makulatury w ramach akcji "Przywróćmy dzieciom uśmiech".

- Organizacja comiesięcznych spotkań całej społeczności uczniowskiej z Panią Dyrektor Szkoły oraz Gronem
  Pedagogicznym w formie apelu.

- Comiesięczne przeprowadzanie akcji „Zdrowe Śniadanie”.

- Aktualizacja informacji na stronie internetowej Szkoły.

 

BIP

Wolontariusze

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.