Warunkiem przyjęcia jest ukończenie gimnazjum, posiadanie orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym bądź z uwagi na niepełnosprawności sprzężone.


Główne kierunki kształcenia:

- GOSPODARSTWO DOMOWE
- KULINARIA
- CUKIERNICTWO
- ELEMENTY KRAWIECTWA
- ELEMENTY ELEKTRYKI, BUDOWLANKI
- RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
- FLORYSTYKA
- UPRAWA ROŚLIN
- FOTOGRAFIA
- PRACE RÓŻNE dostosowane do zainteresowań i możliwości uczniów według indywidualnego
  programu nauczania

Zajęcia dodatkowe:

- Możliwość treningu sportowego w Klubie Sportowym Koliber
- Możliwość nauki gry na instrumencie muzycznym
- Ćwiczenia wokalne
- Zajęcia informatyczne
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- Doradztwo zawodowe
- Działalność w Drużynie Harcerskiej
- Rehabilitacja
- Psycholog, logopeda, pedagog, reedukator


Zespół Szkół w Waganowicach prowadzi również kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych i specjalnych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej zawodowej przysposabiającej do pracy.


ZAPRASZAMY

 

BIP


Wolontariusze

Od grosika...


#TDTS