O Stowarzyszeniu


Stowarzyszenie Razem dla Waganowic z siedzibą w Zespole Szkół w Waganowicach (w skrócie SRdW) zostało założone dnia 16.06.2015 r. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Członkami naszego stowarzyszenie są przede wszystkim rodzice uczniów uczących się w Zespole Szkół w Waganowicach oraz uczący tam nauczyciele. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą na wszelkiego rodzaju pomysły i współpracę dla osiągnięcia celu jakim jest rozwijanie i wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, która służy wszechstronnemu rozwojowi uczniów Zespołu Szkół w Waganowicach oraz społeczności lokalnej. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do stowarzyszenia.


Zarząd Stowarzyszenia


Kierowaniem pracą stowarzyszenia, zarządzaniem majątkiem, planowaniem i prowadzeniem gospodarki finansowej stowarzyszenia, reprezentowaniem go na zewnątrz zajmuje się Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu: Joanna Baranek

Skarbnik Zarządu: Weronika Biskupska

Sekretarz Zarządu: Urszula Lisiakiewicz

     Sprawowaniem kontroli nad działalnością stowarzyszenia zajmuje się Komisja Rewizyjna w skład której wchodzą:


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: p. Radosław Konieczny

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: p. Andżelika Zaręba

Członek Komisji Rewizyjnej: p. Sylwia Brożek

 


Nasza misja


Naszą działalnością chcemy:

- wyzwalać i wspierać inicjatywy społeczne zmierzające do stwarzania możliwości edukacji i wychowania
  dzieci i młodzieży
- wspierać rozwój lokalnej edukacji
- inicjować i popierać wszelkie kreatywne działania w sferze oświaty, sportu, kultury, turystyki i ochrony
  środowiska
- organizować i wspierać działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną
- tworzyć projekty z dziedziny edukacji, kultury i sportu
- propagować wzorce współżycia społecznego
- wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- propagować wzorce zdrowego i kulturalnego stylu życia
- wspierać działania szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych
  wychowanków oraz uczniów szkoły
- pomnażać dorobek naukowy, wychowawczo-dydaktyczny, kulturalny i materialny szkoły
- propagować osiągnięcia dorobku szkoły

Będziemy zajmować się:

- organizowaniem zajęć i imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych
- prowadzeniem zajęć i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu
- organizowaniem cyklicznych i okazjonalnych imprez kulturalnych i sportowych
- organizowaniem i prowadzeniem terapii psychologiczno-pedagogicznej
- prowadzeniem działalności wydawniczej i promocyjnej związanej z celami stowarzyszenia
- zakupem sprzętu sportowego, sprzętu muzycznego
- zakupem materiałów plastycznych
- organizowaniem warsztatów, konferencji, szkoleń i wykładów
- realizacją projektów służących profilaktyce uzależnień i zapobieganiu patologiom społecznym

 


Kontakt


Stowarzyszenie Razem dla Waganowic

Waganowice 19

32 – 090 Słomniki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NIP: 6821771026

REGON: 36178078000000

 

Numer konta:

 

Bank Spółdzielczy w Słomnikach

32-090 Słomniki, ul. Żeromskiego 1a

nr konta: 08 8614 0001 0000 0026 2772 0001

 

Statut Stowarzyszenia:

Poniżej publikujemy Statut Stowarzyszenia Razem dla Waganowic.

 

Sprawozdania:

Poniżej publikujemy sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Razem dla Waganowic

za rok 2016.

 

BIP


Wolontariusze

Od grosika...


#TDTS