loading...
Rekrutacja
Oddział przedszkolny
Szkoła podstawowa
Zawodowa Szkoła Specjalna PdP

REKRUTACJA 2021/2022 

 
Ikona folderu skompresowanego   Dokumenty rekrutacyjne - oddział przedszkolny

Ikona folderu skompresowanego   Dokumenty rekrutacyjne - klasa I SP

Ikona pliku programu MS Word   Potwierdzenie oświadczenia woli - kl. 0

Ikona pliku programu MS Word   Potwierdzenie oświadczenia woli - kl. 1

REKRUTACJA 2021/2022 
Oddział przedszkolny

Ikona pliku programu MS Word   Potwierdzenie oświadczenia woli - kl. 0

Ikona pliku programu MS Word   Załącznik nr 1. Oświadczenie

Ikona pliku programu MS Word   Załącznik nr 2 (oddział przedszkolny). Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

Ikona pliku programu MS Word   Załącznik nr 3 (oddział przedszkolny). Karta zgłoszenia dziecka

Ikona pliku programu MS Word   Załącznik nr 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ikona pliku programu MS Word   Załącznik nr 5 (oddział przedszkolny). Zgoda na religię

REKRUTACJA 2021/2022 
Klasa I SP

Ikona pliku programu MS Word   Potwierdzenie oświadczenia woli - kl. 1

Ikona pliku programu MS Word   Załącznik nr 1 (klasa I SP). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ikona pliku programu MS Word   Załącznik nr 2 (klasa I SP). Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

Ikona pliku programu MS Word   Załącznik nr 3 (klasa I SP). Karta zgłoszenia dziecka

Ikona pliku programu MS Word   Załącznik nr 4 (klasa I SP). Oświadczenia rodzica kandydata do kl. I SP

Ikona pliku programu MS Word   Załącznik nr 5 (klasa I SP). Zgoda na religię

REKRUTACJA 2021/2022 
Zawodowa Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

     Warunkiem przyjęcia jest ukończenie gimnazjum, posiadanie orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym bądź z uwagi na niepełnosprawności sprzężone.

Główne kierunki kształcenia:

- gospodarstwo domowe,
- kulinaria,
- cukiernictwo,
- elementy krawiectwa,
- elementy elektryki, budowlanki,
- rękodzieło artystyczne,
- florystyka,
- uprawa roślin,
- fotografia,
- prace różne, dostosowane do zainteresowań i możliwości uczniów według
  indywidualnego programu nauczania.

Zajęcia dodatkowe:

- możliwość treningu sportowego w Klubie Sportowym Koliber,
- możliwość nauki gry na instrumencie muzycznym,
- ćwiczenia wokalne,
- zajęcia informatyczne,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- doradztwo zawodowe,
- działalność w Drużynie Harcerskiej,
- rehabilitacja,
- psycholog, logopeda, pedagog, reedukator.

Zespół Szkół w Waganowicach prowadzi również kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych i specjalnych
na poziomie szkoły podstawowej.

ZAPRASZAMY