#TwojedaneTwojasprawa
#TwojedaneTwojasprawaRealizacja lekcji tematycznych dla uczniów

dotyczących ochrony danych osobowych

Luty - Kwiecień 2020 r.


W ramach projektu odbyły się lub są planowane lekcje tematyczne związane z ochroną danych osobowych. Lekcje są prowadzone według zaproponowanych scenariuszy przez organizatorów programu "Twoje Dane - Twoja Sprawa" jak również poprzez autorskie scenariusze napisane przez nauczycieli naszej szkoły.

Oto lista tematów lekcji:

- Wyszukujemy informacje przez internet. Ochrona danych osobowych,

  informatyka, kl. 4 SP;

- Bezpieczeństwo w sieci Internet. Ochrona danych osobowych,

  informatyka, kl. 5 SP;

- Good and bad sides of Facebook,

  język angielski, kl. 5;

- Is online friendship safe?,

  język angielski, kl. 6;

- Od etykiety do netykiety - analizujemy dane osobowe w sieci Internet,

  informatyka, kl. 6 SP;

- Bezpieczeństwo w Internecie. Ochrona danych osobowych na portalach   społecznościowych,

  informatyka, kl. 7 SP i 8 SP;

- Prezentujemy postacie - ochrona danych osobowych,

  zajęcia rozwijające kreatywność, kl. 8b specjalna.

Scenariusze, które są naszego autorstwa będą zamieszczane poniżej w załącznikach.


#TwojedaneTwojasprawaApel z okazji obchodów

Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych

i Dnia Bezpiecznego Internetu

24 stycznia 2020 r.


W ostatnim dniu przed feriami zimowymi odbędzie się apel podsumowujący pierwszy okres roku szkolnego 2019/2020. Na spotkaniu, jak co roku zostanie przeprowadzona pogadanka współorganizowana przez Samorząd Uczniowski w ramach akcji "Bezpieczne ferie". Jednym z punktów apelu będzie przypomnienie zagrożeń związanych z czasem spędzanym przed urządzeniami elektronicznymi, a także uświadomienie uczniów o roli ochrony danych osobowych w ich życiu, w ramach nachodzącego Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego Internetu. Ponadto przedstawione zostaną najbliższe działania związane z programem "Twoje Dane Twoja Sprawa" oraz Dniem Bezpiecznego Internetu. Na zakończenie zostanie wyświetlony film o tematyce profilaktycznej.Materiały źródłowe wykorzystane na spotkaniu pochodzą ze strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Polskiego Centrum Programu Safer Internet.


#TwojedaneTwojasprawa


Gazetka szkolna

pt. "Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych"

Grudzień 2019 r.


Na szkolnym korytarzu przedstawiono gazetkę dotyczącą Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, którego najbliższa data przypada na 28 stycznia 2020 roku. Informacje w niej zawarte przybliżają rys historyczny i cel przyświęcający działaniom o charakterze ochrony prywatności. Ponadto zwraca uwagę na współczesne pojęcie ochrony danych osobowych i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii. Jest to też świętna okazja, aby przedstawić kilka rad dotyczących prawidłowych zachowań, które pomogą chronić dane osobowe i własną prywatność. Gazetkę szkolną zamieszczamy również poniżej w załączniku.


#TwojedaneTwojasprawaSpotkanie informacyjne Rady Pedagogicznej

w zakresie prowadzenia lekcji z ochrony danych osobowych

i realizacji programu "Twoje Dane - Twoja Sprawa"

18 listopada 2019 r.


W ramach inicjatywy koordynatorzy projektu zaznajomią grono pedagogiczne z celami i korzyściami uczestniczenia w programie. Przedstawią główne założenia ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych oraz możliwe inicjatywy, które mogą być realizowane w ramach projektu. W spotkaniu wykorzystane zostaną: przygotowana przez koordynatorów prezentacja na podstawie materiałów z konferencji szkoleniowej oraz poradnik dla szkół pt. "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych". Ponadto zostanie zaprezentowana nowa zakładka na stronie internetowej pt. "#TwojedaneTwojasprawa".


#TwojedaneTwojasprawa


BIP


Wolontariusze

Od grosika...


#TDTS