II Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu

     Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, firmom instytucjom, które pomogły nam zorganizować II Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu. Szczególne dziękujemy Urzędowi Gminy Słomniki, Urzędowi Gminy Iwanowice, Nadleśnictwu Miechów, Miejsko Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach na czele z Panią Dyrektor Moniką Świątek. Jesteśmy wdzięczni wszystkim Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, które dbały o bezpieczeństwo uczestników naszego biegu, wolontariuszom i harcerzom, którzy patrolowali punkty na poszczególnych trasach.

    

 

 

 

 

    

 

 

    

     Dziękujemy panu Tomaszowi Durbasowi - kierownikowi Hali Sportowej w Słomnikach, który po raz kolejny nie odmówił nam swojej pomocy, panu Tomaszowi Ciałowiczowi - kierownikowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okazane wsparcie, panu Kazimierzowi Maciaszkowi - dyrektorowi ZS w Prandocinie, rodzicom uczniów ZS w Waganowicach za okazałą pomoc i wsparcie.

     Ilość osób obecnych nawet podczas tak niesprzyjających warunków pogodowych utwierdza nas w przekonaniu, że warto organizować takie spotkania. Bardzo cieszymy się, że w tym roku udało nam się namówić tak wiele firm i osób, aby wsparły naszą inicjatywę.

 

 

Serdecznie dziękujemy


Organizatorzy

 

BIP


Wolontariusze

Od grosika...


#TDTS