Otwórz cały REGULAMIN

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_uczestnika_biegu.pdf)Oświadczenie uczestnika biegu[ ]390 kB
Pobierz plik (plakat.pdf)Plakat[ ]152 kB
Pobierz plik (regulamin.pdf)Regulamin[ ]444 kBRegulamin Niebieskiego Biegu Świadomości Autyzmu

28.04.2019 r.1. Organizatorzy:

- Stowarzyszenie Razem dla Waganowic,

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego

w Waganowicach.


2. Współorganizatorzy:

- GCKiB w Iwanowicach,

- Gmina Słomniki.


3. Patronat honorowy:

- Małopolski Kurator Oświaty,

- Burmistrz Gminy i Miasta Słomniki.


4. Patronat medialny:

- Głos Seniora,

- Głos Iwanowic.


5. Cel

1) Rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu.

2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

3) Popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej.

4) Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.

5) Integracja środowiska lokalnego.

6) Promocja leśnych terenów Gminy Iwanowice i Gminy Słomniki.


6. Termin i miejsce

28 kwietnia 2019 r. rozpoczęcie godz. 11.30; 12:00 start biegu na 10 km; 12:15 start marszobiegu na 5 km;12.20 kategoria 60+, a następnie start na trasie specjalnej 1 km. Bieg odbywa się na terenie kompleksu leśnego Goszcza-Polanowice; start/meta umiejscowione są w punkcie edukacyjnym na polanie św. Mikołaja (dojazd od strony Zalesia).


7. Trasy

Trasa biegu to pętla około 10 km leśnych ścieżek.

Trasa marszobiegu to pętla o długości około 5 km.

Trasa 1 km – dla uczestników o specjalnych potrzebach.

Przebieg tras będzie oznaczony przez Organizatorów taśmą biało-czerwoną oraz kilometrówkami.


8. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz rejestracji dostępny na stronach:

http://zswaganowice.pl

Formularz rejestracji będzie czynny od 25 marca do 15 kwietnia.


9. Biuro zawodów

Biuro Niebieskiego Biegu Świadomości Autyzmu będzie otwarte wyłącznie w dniu biegu
od godziny 10.30 na polanie Św. Mikołaja w miejscu startu biegów.


10. Uczestnictwo sprawy regulaminowe

1) W biegu na 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 16 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych sportów biegowych. Ponadto osoby niepełnoletnie winny dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu uczestnika powstałe z winy zawodnika lub za wypadki na skutek złego stanu zdrowia startujących zawodników. Zawodnik powinien zapoznać się z warunkami panującymi na trasie i odpowiednio przygotować się do ich pokonania. W marszobiegu na 5 km dzieci i młodzież startują wyłącznie ze swoim opiekunem.

2) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć z przodu numery startowe. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

3) Bieg odbywa się na terenie lasu. Śmieci pozostawiamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych na terenie polany startowej.

4) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie dokumentu tożsamości, oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

5) Organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną oraz ubezpiecza uczestników na czas trwania biegu.

6) Bieg jest imprezą towarzyską, zwycięzcą jest więc każdy, kto pokona dystans. Organizator nie dokonuje pomiaru czasu, biegniemy dla idei!


11. Finansowanie i nagrody

1) Całość kosztów ponosi Organizatorzy Niebieskiego Biegu Świadomości Autyzmu.

2) Organizatorzy przewidują upominki dla uczestników, oraz nagrody niespodzianki dla losowo wybranych uczestników.

3) Każdy uczestnik otrzyma tzw. pakiet startowy (numer startowy i agrafki, wodę mineralną, słodki batonik, oraz ciepły posiłek po biegu).


12. Harmonogram

- 10:30 – otwarcie biura zawodów,

- 11:20 – zamknięcie biura zawodów,

- 11:30 rozpoczęcie,

- 11:45 – wspólna rozgrzewka na polanie,

- 12:00 – start biegu na 10 km,

- 12:15 – start marszobiegu,

- 12:20 kategoria 60+,

- 12.25 - start trasa specjalna,

- 13:00 – 14:00 regeneracja, catering, upominki dla uczestników, losowanie niespodzianek.

 

*Organizator dopuszcza zmiany w niniejszym harmonogramie.

 

13. Informacja dotycząca umieszczania wizerunku na stronach internetowych

Niebieski Bieg Świadomości Autyzmujest imprezą plenerową i otwartą. W trakcie imprezy będą wykonywane zdjęcia, które zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatorów i partnerów.

 

14. Dane osobowe

Organizatorzy informują, że udostępnione im dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).


15. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji tego regulaminu. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

 


Wyniki konkursu logopedycznego

     Wyniki konkursu logopedycznego organizowanego przez Polski Związek Logopedyczny Oddział Małopolski.

     Wszyscy uczestnicy konkursu z naszej szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy i kalendarze. Narodzeni zostali :

III miejsce - Alicja Znamirowska

Wyróżnienia - Jakub Nowak i Bartłomiej Durmała

 


Komunikat


Pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2018/2019

będą przyznawane stypendia dla uczniów mieszkających

na terenie Województwa Małopolskiego

za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe

oraz w naukach humanistycznych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl

w zakładce "dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny".

 


Wycieczka do Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice

     11 lutego uczniowie, którzy w tym roku szkolnym będą brali udział w wycieczce do Francji uczestniczyli w wyjątkowej lekcji na lotnisku w Balicach. Uczniowie poznali organizację lotniska, pracujących tam ludzi podczas multimedialnej lekcji. Samodzielnie wydrukowali sobie karty pokładowe, siedzieli za sterami symulatora lotów. Poznali budowę samolotów, przeszli instruktażową odprawę i kontrolę bezpieczeństwa najpierw w warunkach szkoleniowych w Centrum Edukacji Lotniczej, następnie prawdziwą wykonaną przez Służbę Ochrony Lotniska.

 

     Dzięki uprzejmości władz i służb lotniska oraz uprzejmości firmy LS AIRPORT SERVICES mogliśmy przejechać lotniskowym autokarem po płycie, z bliska oglądać samoloty, ogromne pojazdy specjalistyczne, obserwować starty i lądowania samolotów. Zwiedzaliśmy również specjalistyczną jednostkę Lotniskowych Służb Ratowniczo - Gaśniczych. Strażacy zaprezentowali nam jak wygląda alarm w jednostce, jak wyjeżdża się na akcję ogromnymi wozami przystosowanymi do gaszenia samolotów. Panowie przygotowali dla nas pokaz lania wody, mogliśmy również usiąść za sterami tych wielkich maszyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Wyjazd był ogromnym przeżyciem dla uczniów, byli bardzo dzielni i zdyscyplinowani, stosowali się do procedur panujących na lotnisku - zdali egzamin przed majowym wylotem do Francji.

 

BIP


Wolontariusze

Od grosika...


#TDTS