Regulamin Niebieskiego Biegu Świadomości Autyzmu

22.04.2018 r.1. Organizator:

Stowarzyszenie Razem dla Waganowic, działające przy Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach.


2. Współorganizator:

Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach.


3. Partnerzy Niebieskiego Biegu Świadomości Autyzmu.

- Gmina Słomniki,

- Nadleśnictwo Miechów,

- Gmina Iwanowice

- Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,

- Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Podkrakowski

- Woda 24 pl.

- Restauracja Cichy Gaik

- Cukiernia CiuCiu Artist

- Kopalnia Soli Wieliczka


4. Patronat honorowy:

- Małopolski Kurator Oświaty

- Burmistrz Gminy i Miasta Słomniki


5. Patronat Medialny:

- Centrum Kultury w Słomnikach

- Radio Kraków

- Telewizja Kraków


6. Cel

1) Rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu.

2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

3) Popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej.

4) Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.

5) Integracja środowiska lokalnego.

6) Promocja leśnych terenów Gminy Iwanowice i Gminy Słomniki.


7. Termin i miejsce

22 kwietnia 2018 r. godzina 12:00 start biegu na 10 km; 12:15 start marszobiegu rodzinnego na 5 km. Bieg odbywa się na terenie kompleksu leśnego Goszcza-Polanowice; start/meta umiejscowione są w punkcie edukacyjnym na polanie św. Mikołaja. (dojazd od strony Zalesia)


8. Trasy

Trasa biegu to pętla ok 10 km leśnych ścieżek w tym ok. 2 km utwardzonych. Trasa marszobiegu to pętla o długości ok.5 km Trasa specjalna o dystansie 1 km, dla osób
o specjalnych potrzebach.

Przebieg tras będzie oznaczony przez Organizatorów taśmą biało- czerwoną oraz kilometrówkami.


9. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz rejestracji dostępny na stronach:

http://zswaganowice.pl/

Formularz rejestracji będzie czynny od 20 marca do 20 kwietnia do północy.


10. Biuro zawodów

Biuro Niebieskiego Biegu Świadomości Autyzmu będzie otwarte wyłącznie w dniu biegu
od godziny 11.00 na polanie Św. Mikołaja w miejscu startu biegów.


11. Uczestnictwo sprawy regulaminowe

1) W biegu na 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 16 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych sportów biegowych. Ponadto osoby niepełnoletnie winny dostarczyć pisemną zgodę rodzica. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu uczestnika powstałe z winy zawodnika lub za wypadki na skutek złego stanu zdrowia startujących zawodników. Zawodnik powinien zapoznać się z warunkami panującymi na trasie i odpowiednio przygotować się do ich pokonania. W marszobiegu na 5 km i 1 km dzieci i młodzież startują wyłącznie ze swoim opiekunem.

2) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć z przodu numery startowe. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

3) Bieg odbywa się na terenie lasu. Śmieci pozostawiamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych na terenie polany startowej.

4) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie dokumentu tożsamości, własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

5) Organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną oraz ubezpiecza uczestników na czas trwania biegu.

6) Bieg jest imprezą towarzyską, zwycięzcą jest więc każdy, kto pokona dystans. Organizator nie dokonuje pomiaru czasu, biegniemy dla idei!


12. Finansowanie i nagrody

1) Całość kosztów ponosi Organizator.

2) Organizator przewiduje upominki dla uczestników, oraz nagrody niespodzianki dla losowo wybranych uczestników biegu.

3) Każdy uczestnik otrzyma tzn. pakiet startowy (numer startowy i agrafki, wodę mineralną coś słodkiego oraz ciepły posiłek po biegu)


13. Harmonogram

- 11:00 – otwarcie biura zawodów

- 11:45 – zamknięcie biura zawodów

- 11:50 – wspólna rozgrzewka na polanie

- 12:00 – start biegu na 10 km

- 12:15 – start marszobiegu

- 12.30 - start trasa specjalna

- 12:30 – regeneracja, ognisko, catering, upominki dla grupy marszobiegu

- 13:00 – 14:00 regeneracja, ognisko, catering, upominki dla grupy biegu na 10 km

 

*Organizator dopuszcza zmiany w niniejszym harmonogramie.


14. Postanowienia końcowe

Organizator ustala czas na ukończenie biegów

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji tego regulaminu.

Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (mapa_niebieskibieg.pdf)Mapka[ ]151 kB
Pobierz plik (Oswiadczenie_uczestnika_biegu.pdf)Oświadczenie uczestnika biegu[ ]95 kB
Pobierz plik (Zgoda_rodzica.pdf)Zgoda rodzica[ ]99 kB

Zimowisko w Zębie

     Kolejny zimowy wyjazd nie mógł upływać bez zabaw na ośnieżonych górskich stokach. Podobnie, jak w ubiegłych latach białe szaleństwo, cudowna pogoda i mnóstwo dobrego humoru towarzyszyło wszystkim uczestnikom. Wspólnie spędzony czas na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

Bal karnawałowy

     8 lutego w naszej szkole tradycyjnie odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Bawiliśmy się świetnie, trudno było wybrać króla i królową balu, ponieważ konkurencja była duża. Królową balu z klas szkoły podstawowej została Zuzia Osika, królem zaś Norbert Nyc. Królową balu z klas gimnazjalnych została Gabrysia Dukat, królem Jakub Brożek. Samorząd Uczniowski przygotował ciekawe zabawy, do których chętnych nie brakowało. Dziękujemy wszystkim za miłą i kulturalną zabawę! 

Zabawa w Parku Trampolin GOjump

     12 lutego grupa Promyki, która chodziła w tym roku po kolędzie, dzięki ofiarności gospodarzy, pojechała na wycieczkę do Parku Trampolin GOjump w Krakowie. Wszyscy dobrze się bawili i zadowoleni wrócili do domu, aby kontynuować świetnie rozpoczęte ferie zimowe. Dziękujemy!

 

V Międzyszkolny Turniej Gier i Zabaw

     1 lutego uczniowie klas I-III SP rozpoczęli dzień na sportowo. Od kilku lat świętujemy ten dzień organizując Międzyszkolny Turniej Gier i Zabaw - tak również było w tym roku. Mali sportowcy próbowali swoich sił w konkurencjach wymagających od nich spostrzegawczości, zwinności, szybkości i przede wszystkim zespołowej współpracy. Nie bez znaczenia było również przestrzeganie zasad fair play. Ostatnią konkurencją, z którą zmagali się uczestnicy dzisiejszego turnieju, była gra w Bocci. W trakcie sportowych rozgrywek zawodnikom dopisywały humory, a momentami na ich twarzach malowało się ogromne skupienie i zaangażowanie. Na zakończenie każda drużyna otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową.

     Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – SP Smroków
II miejsce – SP Waganowice
III miejsce – SP Słomniki
IV miejsce – SP Prandocin
V miejsce – SP Niedźwiedź

     Tak naprawdę to nie wynik był najważniejszy, a dobra zabawa.

 

BIP

Wolontariusze

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.