Rozpatrzenie ofert obiadów dla uczniów na rok szkolny 2022/2023

     W dniu 20.06.2022 r. o godzinie 8.15 Komisja w składzie:

p. Urszula Piwek - Dyrektor Szkoły,
p. Radosław Konieczny - wicedyrektor Szkoły,
p. Angelika Zaręba - przedstawiciel Rodziców,

rozpatrzyła oferty w sprawie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2022/2023.
Po zapoznaniu się z ofertą jednej firmy, tj.

Klaudia Szafrańska, NIP 6821749831,

- cena obiadu brutto: 11,50 zł,
- diety: tak,
- opakowanie jednorazowe: tak,

komisja zdecydowała, że w roku szkolnym 2022/2023 obiady dla uczniów Zespołu Szkół w Waganowicach dostarczać będzie firma Klaudia Szafrańska, NIP 6821749831, woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Koniusza, miejsc. Łyszkowice 42, kod poczt. 32-104.