Rada Rodziców
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2022/2023

 [strona w aktualizacji]

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Agata Marynka
Zastępca – Wioletta Trzaska
Skarbnik – Elżbieta Ciałowicz-Klęk

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Marynka, Anna Jagiełło-Cieślik 

 
Składka rodzicielska została ustalona w kwocie:

- jedno dziecko w szkole – 50 zł, drugie dziecko – 30 zł, tj. dwoje dzieci w szkole – 80 zł (50 zł + 30 zł).

Trzecie i następne dziecko zwolnione od wpłaty lub wpłata dobrowolna.
Każda inna kwota jest równie mile widziana.

Skarbnicy z tzw.„trójek klasowych" będą zbierać pieniądze, każdy w swojej klasie, podczas zebrań rodziców.
Pieniądze można także wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców - numer:

Konto Rady Rodziców:

78 8614 0001 0000 0026 2772 0002
Bank Spółdzielczy w Słomnikach

Nazwa odbiorcy:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Waganowicach

Tytułem:

 

Z góry dziękujemy za wpłacone kwoty
Rada Rodziców

Ikona pliku programu MS Word   Regulamin Rady Rodziców