MATERIAŁY DO NAUKI 

Prezentacje - gramatyka

Fleksja

Składnia

Imiesłowy

Prezentacje - twórcy

A. Mickiewicz

H. Sienkiewicz

I. Krasicki

Polscy autorzy

S. Wyspiański

J. Kochanowski

Prezentacje - inne

Środki stylistyczne, liryka

Opowiadanie

Słowniki

Układ historyczno-literacki

Epika

Gwara