Konkurs plastyczny na plakat
"Moja ulubiona piosenka"

Widok plakatu konkursu plastycznego na plakat "Moja ulubiona piosenka"

Regulamin konkursu

Temat konkursu:

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych, który będzie przedstawiał tekst ulubionej piosenki dzieci i młodzieży.

Cele konkursu:

  1. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
  2. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
  3. Popularyzacja polskich utworów muzycznych.

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Przysposabiającej do Pracy.
  2. Uczniowie wykonują indywidualnie plakaty przedstawiające wybraną przez nich jedną polską  piosenkę.
  3. Każdy plakat powinien być opatrzony hasłem promującym wybrany utwór muzyczny.
  4. Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną techniką plastyczną (np.: malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane, itp.).
  5. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę opatrzoną metryczką umieszczoną na odwrocie zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę.

Ocena prac:

Komisja konkursowa oceni pomysłowość w ujęciu tematu, zachowanie funkcji i cech plakatu, koncepcję i kompozycję, czytelność przekazu i walory artystyczne.

Prace należy dostarczyć do 20 czerwca do świetlicy szkolnej.