Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
to jedyna tego rodzaju ogólnodostępna szkoła w Gminie Słomniki.

Zdjęcie przedstawia widok szkoły


Tworzą ją:

- Oddział Przedszkolny;
- Szkoła Podstawowa;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Organizujemy również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem głębokim oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci najmłodszych.

 

INFORMACJE KADRA PATRON