W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy 8a, 3a i 2a upowszechniali naszą kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe poprzez udział w projekcie realizowanym w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Gminy Słomniki. Głównym celem projektu edukacyjnego było spisanie historii naszej szkoły i przeprowadzenie wywiadów na temat losów jej absolwentów. Uczniowie realizowali określone zadania, dzięki którym rozwijali patriotyzm lokalny, kształtowali pamięć historyczną, rozwijali współpracę w grupie rówieśniczej, wspierali się w procesie poszerzania wiedzy i integrowali się jako zespół. Dnia 31 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie działań projektowych. Wysłuchaliśmy pięknej historii naszej szkoły, oglądnęliśmy kunszt aktorski i recytatorski młodszych uczniów, a także poznaliśmy ciekawe losy naszych absolwentów. Przy realizacji naszego projektu, towarzyszyły nam słowa św. Jana Pawła II:

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”

     Życzymy Wszystkim aby ta myśl przyświecała nam w nauce i pracy każdego dnia.

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 1

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 1

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 2

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 2

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 3

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 3

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 4

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 4

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 5

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 5

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 6

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 6

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 1

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 1

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 7

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 7

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 8

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 8

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 9

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 9

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 10

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 10

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 11

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 11

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 12

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 12

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 13

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 13

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 14

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 14

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 15

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 15

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 16

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 16

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 17

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 17

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 18

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 18

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 19

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 19

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 20

Projekt edukacyjny „Szkoła kolebką kultury w Waganowicach” - podsumowanie, fot. 20

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Koordynatorzy projektu
E. Zębala, E. Młyńska

Plakat podsumowanie szkolnej kampanii ekologicznej "Nasza Ziemia - nasza sprawa"

     W bieżącym roku szkolnym przeprowadzona została kampania "Nasza Ziemia - nasza sprawa", której celem było wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole oraz rozwijanie odpowiedzialności za środowisko naturalne. W ramach tego projektu zrealizowane zostały następujące działania:

 1. Opracowano i rozpowszechniono wśród społeczności szkolnej broszurę informacyjną, gdzie przedstawiono przyczyny zanieczyszczeń wody, powietrza oraz gleby i zapoznano odbiorców z szeregiem działań służących ochronie środowiska naturalnego.
 2. Zorganizowany został konkurs ekologiczny na plakat zachęcający do działań proekologicznych.
 3. Uczniowie klasy piątej przygotowali krótką inscenizację promującą ideę ochrony przyrody.

Dziękujemy za współpracę.

Organizatorzy:
Ilona Kawula
Magdalena Filary-Matula

"Nasza Ziemia - nasza sprawa" - broszura informacyjna kampanii szkolnej - "Jak ludzie zagrażają przyrodzie", strona 1

Szkolna kampania "Nasza Ziemia - nasza sprawa"

,,Przyroda bez człowieka może żyć,ale człowiek bez przyrody zginie"
(Konfucjusz)

Jak ludzie zagrażają przyrodzie?

Szkodliwy wpływ na środowisko ma urbanizacja, komunikacja, masowa turystyka, jak również rolnictwo. Działalność człowieka prowadzi do powstawania toksycznych odpadów, ścieków, hałasu, emisji pyłów i gazów do atmosfery, zmniejszenia ilości zasobów naturalnych. Tym samym powoduje zanieczyszczanie powietrza, wód i gleb, przyczynia się do zmian klimatu i ukształtowania terenu. Stanowi zagrożenie dla istnienia wielu gatunków roślin i zwierząt.

Zanieczyszczenia powietrza

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są zakłady przemysłowe, piece w domach oraz spaliny samochodów. Zanieczyszczenia powietrza są bardzo groźne dla naszego zdrowia, ponieważ podczas oddychania wdychamy do naszych płuc wiele toksycznych związków. Są one szkodliwe nie tylko dla nas, ale też dla zwierząt i roślin.

"Nasza Ziemia - nasza sprawa" - broszura informacyjna kampanii szkolnej - "Jak ludzie zagrażają przyrodzie", strona 2

Zanieczyszczenia wód

Mimo że woda jest nam tak bardzo potrzebna, ludzie ją zanieczyszczają, np. odprowadzając do rzek ścieki. Działania takie skutkują wymieraniem organizmów, które tam żyją. Wraz z wodą szkodliwe związki przenikają do ciał organizmów, zatruwając je i powodując choroby, a nawet śmierć.

Zanieczyszczenia gleby

Zanieczyszczona woda może przedostać się do gleby. Rośliny mogą je pobrać, co prowadzić może do ich uszkodzenia, a nawet śmierci. Zanieczyszczenia gleby pochodzą też z wyrzucanych przez nas śmieci. Szczególnie szkodliwe odpady to zużyte baterie, farby i oleje, gdyż zawierają dużą ilość toksycznych związków. Innym źródłem zanieczyszczeń gleby jest stosowanie dużej ilości nawozów sztucznych.

Co możesz zrobić dla środowiska:

 • koniec z reklamówkami,
 • segreguj odpady,
 • korzystaj z roweru lub komunikacji publicznej,
 • oszczędzaj wodę i prąd,
 • używaj naturalnych środków czyszczących,
 • korzystaj z produktów wielokrotnego użytku,
 • edukuj innych.

Ikona pliku programu Acrobat Reader      Broszura informacyjna kampanii szkolnej - "Jak ludzie zagrażają przyrodzie" 

Organizatorzy kampanii:
Ilona Kawula
Magdalena Filary- Matula

Konkurs w ramach kampanii 
"Nasza Ziemia - nasza sprawa"

Regulamin:

 1. Celem konkursu jest podniesienie kompetencji uczniów w dziedzinie ekologii oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII, klas specjalnych oraz PDP.
 3. Zadaniem uczestników jest przygotowanie plakatu zachęcającego do podejmowania działań pro-ekologicznych ratujących naszą planetę.
 4. Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną na formacie A4 lub A3 (plakat powinien zawierać hasło dotyczące ochrony środowiska oraz symbol graficzny).
 5. Prace należy składać do organizatorów do 18.02.2022 r. osobiście lub przesłać zdjęcia poprzez platformę MS Teams.
 6. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Grafika konkursu w ramach kampanii "Nasza Ziemia - nasza sprawa"

Zapraszamy do udziału!

 Organizatorzy:
Ilona Kawula
Magdalena Filary- Matula

 

„Biblioteka ma w sobie cos magicznego. Jest niczym portal do wielu innych światów”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     Nasza szkoła, po raz kolejny, wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała dofinansowanie na zakup książek oraz wyposażenie biblioteki szkolnej. Jego głównym celem było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci oraz młodzieży. Z pozyskanych środków zakupione zostały lektury, literatura popularnonaukowa oraz nowości z literatury pięknej, obejmujące najbardziej popularne gatunki tj. powieści obyczajowe, przygodowe, historyczne i fantastykę. W szkolnych zbiorach znalazły się również słuchowiska.

     Realizacja zadań wynikających z projektu przyniosła wiele pozytywnych efektów:

 • zbiory biblioteki zostały doposażone o nowe, atrakcyjne tytuły,
 • ciekawa szata graficzna zakupionych książek sprawiła, że nawet oporni czytelnicy częściej zaczęli sięgać po nowości,
 • uczniowie przekonali się, że kontakt z książką to znakomita forma spędzania wolnego czasu,
 • nowy kącik czytelniczy sprawił, że nasi milusińscy, każdą przerwę zaczęli spędzać w bibliotece.

     Mamy nadzieję, że nikogo nie trzeba przekonywać, iż czytanie książek wzbogaca wiedzę, rozwija wyobraźnię, sprawia, że życie staje się barwniejsze i piękniejsze, a bibliotekę czyni ciekawym miejscem do obcowania z literaturą.

Nauczyciele bibliotekarze

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 1

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 1

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 2

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 2

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 3

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 3

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 4

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 4

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 5

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 5

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 6

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 6

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 7

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 7

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 8

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, fot. 8

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8
 

     Zakończył się projekt, w ramach którego w naszej szkole gościliśmy dwie wolontariuszki: Marie z Danii i Anastasiia z Rosji.

     Głównym celem projektu reACTogether realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności było zwiększenie wrażliwości i zaangażowania społecznego uczestników projektu, pobudzenie ich do solidarnego reagowania na dostrzeżone wyzwania i problemy społeczne oraz budowanie bardziej zintegrowanego społeczeństwa. Wolontariusze na co dzień wspierali, oprócz naszej placówki, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Autyzmu w Krakowie, dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 92 w Krakowie oraz Fundację Internationaler Bund Polska w Krakowie, która była koordynatorem i wnioskodawcą projektu. W projekcie wzięło udział 7 wolontariuszy z Gruzji, Egiptu, Turcji, Rosji, Niemiec, Hiszpanii i Danii.

     Poprzez swoje 10-cio miesięczne działania w projekcie młodzi wolontariusze z różnych krajów mogli poczuć, że poprzez swoje zaangażowanie stają się ważną częścią społeczności lokalnej i że ich codzienna praca i dodatkowe działania, które podejmują mają pozytywny wpływ na otoczenie. Równocześnie wzrosła ich wrażliwość, inicjatywność i poczucie sprawczości.

     Pierwszym i najważniejszym celem projektu była praca wolontariuszy na rzecz podopiecznych placówek oświatowych w realizacji ich misji edukacyjnej i wychowawczej. Wolontariusze byli angażowani w różne elementy pracy placówek - zarówno codzienne zadania, jak i wsparcie w organizacji różnego rodzaju wydarzeń, jak np. obchody świąt, działania, akcyjne, wycieczki etc. Wolontariusze w szkołach przygotowywali prezentacje i warsztaty na temat krajów pochodzenia, w ten sposób pokazując inny wymiar różnorodności. To podobieństwo doświadczenia różnorodności w różnych wymiarach życia pozwoliło zarówno wolontariuszom, jak i uczniom, nauczycielom i rodzicom przeżyć doświadczenie wspólnotowości.

     W naszej szkole ważnym wymiarem pracy wolontariuszy było wspieranie osób z niepełnosprawnościami, często z problemami komunikacyjnymi, co pozwoliło z jednej strony na zwiększenie ich wrażliwości i poczucia solidarności, ale także dostrzeżenie różnorodności, która jest integralną częścią społeczeństwa. Obecność wolontariuszy miała dodatkowy wpływ na procesy włączania grup narażonych na wykluczenie.

     Ze względu na wybuch pandemii, wprowadzone zmiany, ograniczenia i potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa wolontariuszom, uczniom i osobom z grup ryzyka, niektóre zaplanowane działania, spotkania, wydarzenia musiały zostać odwołane i jedynie w sposób ograniczony, poprzez formy zdalne możliwa była dalsza, ograniczona forma realizacji projektu.

     Projekt został zrealizowany dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.

Grafika baneru programu Europejski Korpus Solidarności oraz Fundacji Internationaler Bund Polska

Informacja o kampanii "Nasza Ziemia - nasza sprawa"

"Nasza Ziemia - nasza sprawa"
Szkolna kampania 2021/2022

O kampanii

Kampania skierowana jest do całej społeczności szkolnej - uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym.

Cel akcji

Wychodząc naprzeciw aktualnym priorytetom oświatowym, przeprowadzamy kampanię, której celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Działania

1. Opracowanie i rozpowszechnianie broszur informacyjnych.
2. Organizacja konkursów na plakat zachęcający do podejmowania działań pro-ekologicznych.
3. Przygotowanie inscenizacji o tematyce ekologicznej.

Zapraszamy do współpracy

Ilona Kawula
Magdalena Filary-Matula