loading...
Rekrutacja
Oddział przedszkolny
Szkoła podstawowa
Zawodowa Szkoła Specjalna PdP

REKRUTACJA 2023/2024 

  Wyniki rekrutacji 2023/2024 - widok plakatu

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
są udostępnione w Sekretariacie Szkoły.

Prosimy o pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata
do dnia 21 kwietnia 2023 r.


Ikona pliku programu MS Word       Oświadczenie woli przyjęcia kandydata - oddział przedszkolny

Ikona pliku programu MS Word       Oświadczenie woli przyjęcia kandydata - klasa pierwsza

 

 
Ikona folderu skompresowanego   Dokumenty rekrutacyjne - oddział przedszkolny

Ikona folderu skompresowanego   Dokumenty rekrutacyjne - SP

Ikona folderu skompresowanego   Dokumenty rekrutacyjne - PDP

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki

Ikona pliku programu Acrobat Reader      
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Słomniki

Ikona pliku programu Acrobat Reader      
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Słomniki

REKRUTACJA 2023/2024 
Oddział przedszkolny

  Wyniki rekrutacji 2023/2024 - widok plakatu

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
są udostępnione w Sekretariacie Szkoły.

Prosimy o pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata
do dnia 21 kwietnia 2023 r.


Ikona pliku programu MS Word       Oświadczenie woli przyjęcia kandydata - oddział przedszkolny

 

Ikona pliku programu MS Word   Karta zgłoszenia

Ikona pliku programu MS Word   Oświadczenie rodzica kandydata

Ikona pliku programu MS Word   Podanie o przyjęcie - oddział przedszkolny

Ikona pliku programu MS Word   Zgody

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Słomniki

Ikona pliku programu Acrobat Reader      
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Słomniki

REKRUTACJA 2023/2024 
Klasa I SP

  Wyniki rekrutacji 2023/2024 - widok plakatu

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
są udostępnione w Sekretariacie Szkoły.

Prosimy o pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata
do dnia 21 kwietnia 2023 r.


Ikona pliku programu MS Word       Oświadczenie woli przyjęcia kandydata - klasa pierwsza

 

Ikona pliku programu MS Word   Karta zgłoszenia

Ikona pliku programu MS Word   Oświadczenie rodzica kandydata

Ikona pliku programu MS Word   Podanie o przyjęcie

Ikona pliku programu MS Word   Zgody

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki

Ikona pliku programu Acrobat Reader      
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki

REKRUTACJA 2023/2024 
Zawodowa Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Ikona pliku programu MS Word   Karta zgłoszenia

Ikona pliku programu MS Word   Oświadczenie rodzica kandydata

Ikona pliku programu MS Word   Podanie o przyjęcie

Ikona pliku programu MS Word   Zgody

 

     Warunkiem przyjęcia jest ukończenie gimnazjum, posiadanie orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym bądź z uwagi na niepełnosprawności sprzężone.

Główne kierunki kształcenia:

- gospodarstwo domowe,
- kulinaria,
- cukiernictwo,
- elementy krawiectwa,
- elementy elektryki, budowlanki,
- rękodzieło artystyczne,
- florystyka,
- uprawa roślin,
- fotografia,
- prace różne, dostosowane do zainteresowań i możliwości uczniów według
  indywidualnego programu nauczania.

Zajęcia dodatkowe:

- możliwość treningu sportowego w Klubie Sportowym Koliber,
- możliwość nauki gry na instrumencie muzycznym,
- ćwiczenia wokalne,
- zajęcia informatyczne,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- doradztwo zawodowe,
- działalność w Drużynie Harcerskiej,
- rehabilitacja,
- psycholog, logopeda, pedagog, reedukator.

Zespół Szkół w Waganowicach prowadzi również kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych i specjalnych
na poziomie szkoły podstawowej.

ZAPRASZAMY