loading...
Bieżące informacje
Preferencje zawodowe
Szkoły i zawody
Rola rodziców

Ikona pliku programu Acrobat Reader     Informacje o rekrutacji do klas pierwszych szkół średnich

Ikona pliku programu Acrobat Reader     Ogólne zasady rekrutacji do szkół średnich, punktacja

Ikona pliku programu Acrobat Reader     Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022

     Twoi rodzice mają pewne wyobrażenia dotyczące Twojej przyszłości, zawodu, pokładają w Tobie nadzieje... i mają do tego prawo. A to dlatego, że chcą dla Ciebie dobrze.

     Ty masz prawo do marzeń, własnej wizji swojej kariery, ale przede wszystkim prawo do dokonywania wyborów.

     Pokaż, że masz pomysł na siebie i że konsekwentnie będziesz go realizował, a na pewno zyskasz wsparcie rodziców!

Testy zainteresowań i zdolności
pomagające w wyborze szkoły i zawodu

Ikona pliku programu Acrobat Reader      01 - Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną
                            (obecnie ponadpodstawową)

Ikona pliku programu Acrobat Reader      02 - Tabela - Świat zawodów

Ikona pliku programu Acrobat Reader      03 - Test - Ankieta skłonności zawodowych

Ikona pliku programu Acrobat Reader      04 - Test - Kwestionariusz preferencji zawodowych

Ikona pliku programu Acrobat Reader      05 - Test - Ocena typu osobowości zawodowej

Ikona pliku programu Acrobat Reader      06 - Test - Jak oceniam własną przedsiębiorczość

Ikona pliku programu Acrobat Reader      07 - Test - Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

       Poniższy filmik pt. "Szkoły ponadgimnazjalne" pomaga w znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakie są typy szkół?
- Gdzie szukać informacji?
- Co warto brać pod uwagę decydując się na daną szkołę? 

Przeprowadzona reforma edukacji, związana m.in. z przywróceniem
8-letniej szkoły podstawowej, spowodowała zmianę nazwy szkolnictwa ponadgimnazjalnego na szkolnictwo ponadpodstawowe.

     Poniższy filmik pt. "Twój zawód" pomaga w znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:

- Co zrobić, aby pomóc uczniowi w wyborze przyszłego zawodu?
- Jak dowiedzieć się o danej profesji jak najwięcej?
- Jak i gdzie szukać informacji o niej?
- Na co zwrócić uwagę szukając informacji o danej profesji?

 Poniżej zamieszczamy załączniki dotyczące m.in. różnych typów zawodów:

Ikona pliku programu Acrobat Reader      01 - Zawody obszaru medyczno-społecznego

Ikona pliku programu Acrobat Reader      02 - Zawody rolniczo-leśne z ochroną środowiska

Ikona pliku programu Acrobat Reader      03 - Jak wydobyć talent i uruchomić karierę? - część 1

Ikona pliku programu Acrobat Reader      04 - Zawody administracyjne i usługowe - część 1

Ikona pliku programu Acrobat Reader      05 - Zawody elektryczno-elektroniczne

Ikona pliku programu Acrobat Reader      06 - Zawody z obszaru turystyczno-gastronomicznego

Ikona pliku programu Acrobat Reader      07 - Zawody artystyczne

Ikona pliku programu Acrobat Reader      08 - Jak wydobyć talent i uruchomić karierę? - część 2

Ikona pliku programu Acrobat Reader      09 - Zawody administracyjne i usługowe - część 2

Poniższy filmik pomaga w znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:

- Jaka jest rola rodziców w procesie decyzji edukacyjnych i zawodowych?
- Jak powinna wyglądać współpraca między uczniem, rodzicem a szkołą?