Przyjdź i przekonaj się, że razem może być łatwiej
– działalność Grupy Wsparcia

„Dość się weseli serce, gdy daje i sobą się dzieli”
                                                                                                         L. Staff

       Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci objętych integracją rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku. Głównym celem działania jest wymiana doświadczeń i informacji w gronie rodziców i specjalistów oraz wzajemne wsparcie emocjonalne i pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Spotkania odbywają się średnio co 2 miesiące.

       Wychowywanie dziecka z zaburzeniami w rozwoju to wyzwanie niosące z sobą wiele trudności w codziennym życiu. Rodzice bardzo często borykają się z problemami natury organizacyjnej, zdrowotnej, ale także i emocjonalnej. Wspólne spotkania w grupie są okazją do rozmów z innymi rodzicami, do dzielenia się cennymi radami. Łagodzą też niepokoje, lęki i dają psychiczne wsparcie. Na spotkaniach grupy zawsze obecni są pedagodzy oraz psycholog, którzy starają się zapewnić miłą, serdeczną i intymną atmosferę. Prowadzimy także działalność informacyjno-edukacyjną, by zapoznać Rodziców ze sposobami szeroko pojętej rehabilitacji edukacyjnej i społecznej ich pociech. Mamy nadzieję, że w ciągu kilkuletniej działalności udało nam się zbudować więzi i stworzyć małą społeczność, w której możemy wzajemnie od siebie czerpać siłę i inspirację do dalszej pracy.

Edyta Maroszek