Plan pracy
Grupa Wsparcia
dla rodziców uczniów objętych integracją
Zespół Szkół w Waganowicach
rok szkolny 2022/23

     W bieżącym roku szkolnym zostały zaplanowane następujące spotkania z rodzicami:

- Spacer nordic walking po terenie kompleksu leśnego Polanowice-Goszcza.
- Spotkanie arteterapeutyczne o tematyce bożonarodzeniowej.
- Wyjazd integracyjno-kulturalny do kina w Miechowie.
- Spotkanie w gabinecie rehabilitacyjnym.
- Spotkanie w gabinecie kosmetycznym.

     Animatorami grupy w bieżącym roku szkolnym są:

Marzanna Dziuba-Boczkowska, Jadwiga Cholewa, Irena Daniel, Agnieszka Peroń, Elżbieta Ciałowicz-Klęk, Katarzyna Fundament.