loading...
Skład Samorządu
Opiekunowie
Cele
Założenia
Harmonogram
Regulamin

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca
Amelia Grzyb

Zastępca
Marcel Łach

Członkowie
Sylwia Nagi
Jakub Marynka
Julia Jagieła

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2022/2023


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Piotr Sado
Beata Margul

Ilona Kawula
Joanna Baranek

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2022/2023


Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.
- Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania
  na rzecz szkoły.

- Urzeczywistnianie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie
  elementarnych praw człowieka.

- Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego
  rozwoju.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2022/2023


Założenia Samorządu Uczniowskiego:

- Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
  społecznym.
- Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej
  w bezinteresownym działaniu 
na rzecz szkoły i środowiska.
- Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów
  obowiązujących w życiu 
społecznym.
- Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
- Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
- Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych
  sytuacjach.
- Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
- Propagowanie idei tolerancji międzynarodowej i międzykulturowej.
- Promowanie czytelnictwa.
- Dbanie o materialne dobro szkoły, estetykę i czystość pomieszczeń.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2022/2023


Harmonogram Samorządu Uczniowskiego:

Wrzesień 2022

- Kampania wyborcza.
- Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
- Ustalenie planu działań na cały rok.
- Dzień Chłopaka - życzenia i upominki dla panów i chłopców.

Październik 2022

- Wznowienie akcji "Szczęściarz dnia".
- Akcja plakatowa "Nie bądź trollem - propaguj tylko dobre nawyki".
- Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej - życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
- Konkurs fotograficzny - "Jesienny pejzaż".

Listopad 2022

- Udział w gminnych obchodach Narodowego Dnia Niepodległości.
- Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - informacyjna akcja szkolna.
- Światowy Dzień Uśmiechu - "Galeria uśmiechniętych klas".
- Andrzejki - dyskoteka.

Grudzień 2022

- Szkolna akcja - "Zdrowy Mikołaj”.
- 6 grudnia - czapka Mikołaja zwalnia od pytania.
- Przesłanie e-życzeń do zaprzyjaźnionych instytucji.

Styczeń 2023

- Spotkanie podsumowujące pracę w I okresie.
- Bal karnawałowy.
- Akcja informacyjna - "Bezpieczne ferie".
- "Dzień krawata" - szkolna akcja.

Luty 2023

- Poczta Walentynkowa.
- Fotobudka - sesja fotograficzna z rekwizytami.
- "Pączek na tłusty czwartek" - kiermasz.

Marzec 2023

- "Dzień bez przemocy" - broszury informacyjne.
- Dzień Kobiet - życzenia dla wszystkich kobiet.
- "Zgrana klasa" - ubieramy się kolorowo z okazji pierwszego dnia wiosny
  (każda klasa na jeden wylosowany kolor).

Kwiecień 2023

- 01.04 - "Dzień bez plecaka".
- Wielkanoc - życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
- Obchody Dnia Ziemi - wykonanie gazetki okolicznościowej.
- Konkurs plastyczny "Przyszłość Ziemi w naszych rękach".

Maj 2023

- Święto Konstytucji 3 Maja - współudział w apelu oraz gminnych obchodach.
- 09.05 - Dzień Europejski - promowanie kultury narodów europejskich
  (przygotowanie klasowych plakatów na temat kultury wylosowanych krajów
  europejskich).

Czerwiec 2023

- 01.06 - "Dzień szalonej fryzury".
- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023.
- Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego
  w roku szkolnym 2022/2023.
- Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok szkolny 2022/2023

- Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
- Akcja „Szczęściarz dnia”.
- Aktualizacja gazetki szkolnej.
- Udział w uroczystościach szkolnych.
- Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
- Praca na rzecz szkoły.
- Kontynuacja akcji ekologicznej - zbiórka baterii.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2022/2023
 

Ikona pliku programu MS Word   Regulamin Samorządu Uczniowskiego