loading...
Skład Samorządu
Opiekunowie
Cele
Założenia
Harmonogram
Regulamin

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca
----------------

Zastępca
----------------

Członkowie
----------------
----------------
----------------

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2023/2024


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Piotr Sado
Beata Margul

Ilona Kawula
Joanna Baranek

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2022/2023


Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.
- Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania
  na rzecz szkoły.

- Urzeczywistnianie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie
  elementarnych praw człowieka.

- Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego
  rozwoju.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2022/2023


Założenia Samorządu Uczniowskiego:

- Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
  społecznym.
- Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej
  w bezinteresownym działaniu 
na rzecz szkoły i środowiska.
- Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów
  obowiązujących w życiu 
społecznym.
- Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
- Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
- Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych
  sytuacjach.
- Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
- Propagowanie idei tolerancji międzynarodowej i międzykulturowej.
- Promowanie czytelnictwa.
- Dbanie o materialne dobro szkoły, estetykę i czystość pomieszczeń.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2023/2024

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2023/2024
 

Ikona pliku programu MS Word   Regulamin Samorządu Uczniowskiego