loading...
Skład Samorządu
Opiekunowie
Cele
Założenia
Harmonogram
Regulamin

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący
Kacper Zaręba

Zastępca
Amelia Grzyb

Członkowie
Wiktoria Adamczyk
Martyna Chmiel
Marcel Łach

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2021/2022


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Piotr Sado
Beata Margul

Ilona Kawula
Joanna Baranek

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2021/2022


Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.
- Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania
  na rzecz szkoły.

- Urzeczywistnianie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie
  elementarnych praw człowieka.

- Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego
  rozwoju.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2021/2022


Założenia Samorządu Uczniowskiego:

- Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
  społecznym.
- Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej
  w bezinteresownym działaniu 
na rzecz szkoły i środowiska.
- Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów
  obowiązujących w życiu 
społecznym.
- Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
- Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
- Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych
  sytuacjach.
- Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
- Promowanie czytelnictwa.
- Dbanie o materialne dobro szkoły, estetykę i czystość pomieszczeń.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2021/2022


Harmonogram Samorządu Uczniowskiego:

Wrzesień 2021

Kampania wyborcza i wybory przedstawicieli SU.
- Przygotowanie przez dziewczęta życzeń oraz skromnych upominków dla swoich
  kolegów z okazji Dnia Chłopaka.
- Wznowienie akcji "Szczęściarz dnia".
- Nabór przedstawicieli do Pocztu Sztandarowego Szkoły.
- Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli Samorządu do Planu Pracy.
- Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji.

Październik 2021

- Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły.
- Złożenie życzeń Gronu Pedagogicznemu oraz Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor
  z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
- Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystości ślubowania klas pierwszej.
- Przygotowanie gazetki "Prawa i obowiązki ucznia".

Listopad 2021

- Konkurs klasowy z okazji Dnia Życzliwości "Drzewo życzliwości".
- Udział w obchodach Święta Niepodległości.
- Dyskoteka andrzejkowa.

Grudzień 2021

- Zorganizowanie szkolnej akcji "Zdrowy Mikołaj”.
- Akcja "Świąteczny ubiór mikołajkowy" - dzień bez pytania.
- Złożenie życzeń świątecznych Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor, Gronu
  Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły.

Styczeń 2022

- Podsumowanie pracy SU po pierwszym okresie.
- Akcja "Bezpieczne ferie".
- Bal karnawałowy.

Luty 2022

- Poczta walentynkowa.
- Konkurs plastyczny "Walentynkowe serce".
- Kiermasz słodkości na tłusty czwartek.

Marzec 2022

- Złożenie życzeń przez chłopców wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet.
- Przygotowanie folderu informacyjnego na "Dzień bez przemocy".
- Zbiórka dla potrzebujących.

Kwiecień 2022

- „Wiosenne selfie”- konkurs fotograficzny.
- Złożenie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych.
- Finał akcji zbierania baterii i zużytych telefonów.

Maj 2022

- Konkurs „Kodeks ucznia” – wykonane plakatu promującego zasady kulturalnego
  zachowania.
- Udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

Czerwiec 2022

- Współorganizacja Dnia Sportu.
- Przygotowanie upominków dla przedstawicieli SU opuszczających mury naszej szkoły.
- Podsumowanie pracy SU za cały rok szkolny.
- Sporządzenie sprawozdania z działalności SU.

Cały rok szkolny 2021/2022

- Aktualizacja informacji na stronie internetowej Szkoły oraz na szkolnym koncie
  na Facebooku.
- Akcja „Szczęściarz dnia”.
- Akcja 13 dzień miesiąca dniem bez pytania.
- Udział w Programie Grupy Biosystem „Zbieraj baterie i zużyte telefony”.
- Udział Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości szkolnych.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2021/2022
 

Ikona pliku programu MS Word   Regulamin Samorządu Uczniowskiego