Zapraszamy do Międzyszkolnego Konkursu pt. Jak Michałko Słomniki przed tatarskim najazdem uratował
Międzyszkolny Konkurs
pt. „Jak Michałko Słomniki przed tatarskim najazdem uratował”

 Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Waganowicach.
 2. Konkurs obejmuje dwa zadania do wykonania:

  - Dla oddziałów przedszkolnych, klas I- III oraz klas specjalnych zadanie polega na wykonaniu okładki
    do legendy „Jak Michałko Słomniki przed tatarskim najazdem uratował”
  . Technika wykonania dowolna.
    Format A4.

  - Dla klas IV-VIII zadanie polega na napisaniu wiersza, wierszyka do treści
    legendy „Jak Michałko Słomniki przed tatarskim najazdem uratował
  ”. Praca indywidualna.

 3. Prace opisaną według następującego wzoru: imię, nazwisko, klasa, szkoła wraz z wypełnioną zgodą należy dostarczyć do 20 marca 2023 r. do sekretariatu szkoły.

 4. Treść legendy oraz zgoda na publikację wizerunku dostępna jest na naszej stronie https://zswaganowice.pl

Serdecznie zapraszamy  

Ikona pliku programu Acrobat Reader      Treść legendy „Jak Michałko Słomniki przed tatarskim najazdem uratował”

Ikona pliku programu Acrobat Reader      Zgoda opiekuna