„Przyjdzie zwycięstwo… Jeszcze Polska nie zginęła!”

Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”

   1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prace konkursowe, zdj. 1    1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prace konkursowe, zdj. 1

     Dzień Bohaterów Niezłomnych został upamiętniony w naszej społeczności szkolnej. Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach historycznych upamiętniających ten trudny czas naszej historii, oglądali filmy poświęcone Żołnierzom Wyklętym a także brali udział w Ogólnopolskim Konkursie. Do konkursu zgłosiło się 12 uczniów, piękne prace zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej. Celem tych działań było zainteresowanie uczniów współczesną historią, poznanie patriotów, często bardzo młodych, którzy nie poddali się władzy komunistycznej i zapłacili najwyższą cenę. Stracili życie i przyczynili się do zwycięstwa Polski. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

E. Zębala