Gratulacje dla laureata Małopolskiego Konkursu Historycznego

     Uczeń klasy VIII Filip Łach został ponownie Laureatem Małopolskiego Konkursu Historycznego. Nasuwają się tutaj słowa Marii Skłodowskiej-Curie "Nauczyłam się, że droga postępu nie jest ani szybka, ani łatwa". Filip pracował bardzo długo na ten sukces, 12 października sprawdzał swoją wiedzę na etapie szkolnym, 5 grudnia na etapie rejonowym, a 24 lutego na szczeblu wojewódzkim. Każdy próg był trudny do pokonania, pomimo osiągniętego już sukcesu należało wypracować bardzo wiele, ponieważ wymagania tematyczne były inne. Bardzo się cieszymy i czekamy na kuratoryjne uroczyste podsumowanie konkursu.

E. Zębala