loading...
Skład Samorządu
Opiekunowie
Cele
Założenia
Harmonogram
Regulamin

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca
Kacper Zaręba

Zastępca
Amelia Grzyb

Członkowie
Wiktoria Adamczyk
Martyna Chmiel
Marcel Łach

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2021/2022


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Piotr Sado
Beata Margul

Ilona Kawula
Joanna Baranek

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2021/2022


Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.
- Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania
  na rzecz szkoły.

- Urzeczywistnianie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie
  elementarnych praw człowieka.

- Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego
  rozwoju.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2021/2022


Założenia Samorządu Uczniowskiego:

- Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
  społecznym.
- Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej
  w bezinteresownym działaniu 
na rzecz szkoły i środowiska.
- Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów
  obowiązujących w życiu 
społecznym.
- Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
- Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
- Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych
  sytuacjach.
- Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
- Profilaktyka – „Wpływ zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie”.
- Propagowanie idei tolerancji międzynarodowej i międzykulturowej.
- Promowanie czytelnictwa.
- Dbanie o materialne dobro szkoły, estetykę i czystość pomieszczeń.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2020/2021


Harmonogram Samorządu Uczniowskiego:

Wrzesień 2020

Kampania wyborcza i wybory przedstawicieli SU.
- Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli Samorządu do planu pracy.
- Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji.
- Przygotowanie przez dziewczęta życzeń oraz skromnych upominków dla swoich
  kolegów z okazji Dnia Chłopaka.
- Wznowienie akcji "Szczęśliwy numerek".
- Nabór przedstawicieli do Pocztu Sztandarowego Szkoły.

Październik 2020

- Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły.
- Złożenie życzeń Gronu Pedagogicznemu oraz Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor
  z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
- Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystości ślubowania klas pierwszej.
- Przygotowanie folderów na temat zdrowego odżywiania.

Listopad 2020

- Konkurs na plakat ilustrujący prawa i obowiązki ucznia.
- Święto Niepodległości - przygotowanie broszury informacyjnej.

Grudzień 2020

- Zorganizowanie szkolnej akcji "Zdrowy Mikołaj”.
- Złożenie życzeń świątecznych Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor, Gronu
  Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły.

Styczeń 2021

- Podsumowanie pracy SU po pierwszym okresie.
- Akcja "Bezpieczne ferie".
- Kiermasz używanych książek.

Luty 2021

- Poczta walentynkowa.
- Akcja "Ubrany na czerwono niepytany".

Marzec 2021

- Złożenie życzeń przez chłopców wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet.
- Pierwszy Dzień Wiosny - Zielony Dzień - „Na zielono ubrany – niepytany”.
- Konkurs fotograficzny "Zwiastuny wiosny".
- Złożenie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych.

Kwiecień 2021

- Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Ziemi promującej pozytywne postawy ekologiczne.
- Dzień krawata - „Ubrany w krawat - niepytany".

Maj 2021

- „Żyj zdrowo" - akcja promująca zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.
- Akcja charytatywna „Grosik dla..."

Czerwiec 2021

- Przygotowanie upominków dla przedstawicieli SU opuszczających mury naszej szkoły.
- Podsumowanie pracy SU za cały rok szkolny.
- Sporządzenie sprawozdania z działalności SU.

Cały rok szkolny 2020/2021

- Aktualizacja informacji na stronie internetowej Szkoły oraz na szkolnym koncie
  na Facebooku.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Rok szkolny 2021/2022
 

Ikona pliku programu MS Word   Regulamin Samorządu Uczniowskiego