Zapraszamy do udziału
w szkolnym konkursie plastycznym
w ramach Projektu Młodzi - ekologicznie świadomi

Regulamin konkursu:
- Konkurs adresowany jest do uczniów klas Szkoły Podstawowej oraz Specjalnej Szkoły Przyspasabiającej do Pracy.
- Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu nawiązującego do hasła:

„CHCEMY BYĆ SZCZĘŚLIWI I ZDROWI, MÓWIMY NIE SMOGOWI”

Widok grafiki szkolnego konkursu plastycznego w ramach Projektu Młodzi - ekologicznie świadomi

- Konkurs ma charakter klasowy.
- Technika prac dowolna.
- Format A3.
- Każda klasa może złożyć tylko jedną pracę.
- Liczy się kreatywność i trafne zobrazowanie tematu.
- Prace należy składać do dnia 27 listopada 2023 r.

Organizatorzy:
Pani Sylwia Regucka, Pan Piotr Sado, Pani Agata Drożniak

Widok logotypu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.