Widok logotypu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

      W naszej szkole rozpoczęliśmy realizację Projektu Młodzi – ekologicznie świadomi. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Jego celem jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, rodziców oraz kształtowanie nawyku dbałości o środowiska naturalne.

     W ramach projektu przed szkołą powstaje ścieżka edukacyjna oraz zielona pracownia, dzięki niej uczniowie będą mogli czerpać wiedzę ekologiczną w naturze. Będzie również miejscem do odpoczynku i obserwacji otaczającej przyrody. Zielona pracownia zostanie wyposażona w plansze dotyczące segregowania śmieci, kosze do segregacji.

     Na ścieżce ekologicznej niebawem znajdą się tablice ukazujące ekosystem lasu, łąki oraz elementy do terapii sensorycznej tj. zioła, kamienie, szyszki. Otoczenie stanowić będzie kwietna łąka, posadzimy tam również gatunki drzew i krzewów występujących w lesie. Wiosną planujemy założyć podwyższone grządki, gdzie uczniowie klas specjalnych będą prowadzić uprawy – ekologiczne. Do podlewania będziemy zbierać i gromadzić wodę deszczową w zakupionych zbiornikach oraz wytwarzać kompost.

Realizacja Projektu Młodzi – ekologicznie świadomi, fot. 1

Realizacja Projektu Młodzi – ekologicznie świadomi, fot. 1

Realizacja Projektu Młodzi – ekologicznie świadomi, fot. 2

Realizacja Projektu Młodzi – ekologicznie świadomi, fot. 2

Realizacja Projektu Młodzi – ekologicznie świadomi, fot. 3

Realizacja Projektu Młodzi – ekologicznie świadomi, fot. 3

Realizacja Projektu Młodzi – ekologicznie świadomi, fot. 4

Realizacja Projektu Młodzi – ekologicznie świadomi, fot. 4

Realizacja Projektu Młodzi – ekologicznie świadomi, fot. 5

Realizacja Projektu Młodzi – ekologicznie świadomi, fot. 5

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

     Ważnym elementem projektu są prowadzone przez nauczycieli zajęcia dotyczące ochrony środowiska, klimatu, recyklingu, energii odnawialnej, oczyszczania wody. Jak wiemy dzieci najefektowniej uczą się poprzez praktyczne działania. Dlatego zakupiono różnorodne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne, które umożliwią zrozumienie wpływu działań człowieka na środowisko przyrodnicze. Pomoce te są dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i możliwości psychofizycznych naszych uczniów.

     Ponadto w szkole zorganizowano wycieczki edukacyjne do lasu, Spalarni Śmieci w Krakowie. Przewidziano również wyjazd i zajęcia w Oczyszczalni Ścieków i PSZOK w Słomnikach.

     W najbliższym czasie będzie zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem. Chcemy być szczęśliwi i zdrowi, mówimy Nie smogowi.

     Realizowany przez nas projekt pozwoli wszystkich uczniom naszej szkoły rozwinąć potrzebę ochrony środowiska naturalnego.