Zapraszamy do konkursu profilaktycznego pt. "10 sekund wystarczy, by powiedzieć stop przemocy"


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w Międzyszkolnym Konkursie Profilaktycznym
pt. „10 sekund wystarczy, by powiedzieć stop przemocy"
związanym z Światową Kampanią
„19 dni przeciwko przemocy dzieci i młodzieży".

Praca ma przedstawiać, jakie działania możemy podjąć
w ciągu 10 sekund, by powstrzymać przemoc.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i specjalnych, w czterech kategoriach.
Prace należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół z OIiS w Waganowicach do dnia 20 listopada 2023 r.

Patroni:
- ZS Waganowice,
- Urząd Miejski w Słomnikach,
- GOPS Słomniki,
- Fundacja po DRUGIE.

Organizatorzy:
Patrycja Makola
Sylwia Kowalska
Iwona Grudzień
Ewelina Fijałkowska-Koza

 

Ikona pliku programu MS Word       Regulamin konkursu

Ikona pliku programu MS Word       Karta zgłoszenia