Szanowni Państwo,

     Od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu "Dobry Start" będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą Państwo mogli składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

- portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
- portal Emp@tia lub
- serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

     ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

     Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

- dowodzie osobistym,
- numerze PESEL dziecka,
- numerze telefonu komórkowego,
- adresie mailowym,
- orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje
  naukę po ukończeniu 20 roku życia,
- nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
- numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

- podczas e-wizyty w ZUS,
- w placówce ZUS,
- w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

Ważne strony internetowe:

- https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start – informacja dot. świadczenia 300+,
- https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-start – aktualny wykaz
  dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach.

  Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka.