Zakończył się projekt, w ramach którego w naszej szkole gościliśmy dwie wolontariuszki: Marie z Danii i Anastasiia z Rosji.

     Głównym celem projektu reACTogether realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności było zwiększenie wrażliwości i zaangażowania społecznego uczestników projektu, pobudzenie ich do solidarnego reagowania na dostrzeżone wyzwania i problemy społeczne oraz budowanie bardziej zintegrowanego społeczeństwa. Wolontariusze na co dzień wspierali, oprócz naszej placówki, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Autyzmu w Krakowie, dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 92 w Krakowie oraz Fundację Internationaler Bund Polska w Krakowie, która była koordynatorem i wnioskodawcą projektu. W projekcie wzięło udział 7 wolontariuszy z Gruzji, Egiptu, Turcji, Rosji, Niemiec, Hiszpanii i Danii.

     Poprzez swoje 10-cio miesięczne działania w projekcie młodzi wolontariusze z różnych krajów mogli poczuć, że poprzez swoje zaangażowanie stają się ważną częścią społeczności lokalnej i że ich codzienna praca i dodatkowe działania, które podejmują mają pozytywny wpływ na otoczenie. Równocześnie wzrosła ich wrażliwość, inicjatywność i poczucie sprawczości.

     Pierwszym i najważniejszym celem projektu była praca wolontariuszy na rzecz podopiecznych placówek oświatowych w realizacji ich misji edukacyjnej i wychowawczej. Wolontariusze byli angażowani w różne elementy pracy placówek - zarówno codzienne zadania, jak i wsparcie w organizacji różnego rodzaju wydarzeń, jak np. obchody świąt, działania, akcyjne, wycieczki etc. Wolontariusze w szkołach przygotowywali prezentacje i warsztaty na temat krajów pochodzenia, w ten sposób pokazując inny wymiar różnorodności. To podobieństwo doświadczenia różnorodności w różnych wymiarach życia pozwoliło zarówno wolontariuszom, jak i uczniom, nauczycielom i rodzicom przeżyć doświadczenie wspólnotowości.

     W naszej szkole ważnym wymiarem pracy wolontariuszy było wspieranie osób z niepełnosprawnościami, często z problemami komunikacyjnymi, co pozwoliło z jednej strony na zwiększenie ich wrażliwości i poczucia solidarności, ale także dostrzeżenie różnorodności, która jest integralną częścią społeczeństwa. Obecność wolontariuszy miała dodatkowy wpływ na procesy włączania grup narażonych na wykluczenie.

     Ze względu na wybuch pandemii, wprowadzone zmiany, ograniczenia i potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa wolontariuszom, uczniom i osobom z grup ryzyka, niektóre zaplanowane działania, spotkania, wydarzenia musiały zostać odwołane i jedynie w sposób ograniczony, poprzez formy zdalne możliwa była dalsza, ograniczona forma realizacji projektu.

     Projekt został zrealizowany dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.

Grafika baneru programu Europejski Korpus Solidarności oraz Fundacji Internationaler Bund Polska