"Nasza Ziemia - nasza sprawa" - broszura informacyjna kampanii szkolnej - "Jak ludzie zagrażają przyrodzie", strona 1

Szkolna kampania "Nasza Ziemia - nasza sprawa"

,,Przyroda bez człowieka może żyć,ale człowiek bez przyrody zginie"
(Konfucjusz)

Jak ludzie zagrażają przyrodzie?

Szkodliwy wpływ na środowisko ma urbanizacja, komunikacja, masowa turystyka, jak również rolnictwo. Działalność człowieka prowadzi do powstawania toksycznych odpadów, ścieków, hałasu, emisji pyłów i gazów do atmosfery, zmniejszenia ilości zasobów naturalnych. Tym samym powoduje zanieczyszczanie powietrza, wód i gleb, przyczynia się do zmian klimatu i ukształtowania terenu. Stanowi zagrożenie dla istnienia wielu gatunków roślin i zwierząt.

Zanieczyszczenia powietrza

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są zakłady przemysłowe, piece w domach oraz spaliny samochodów. Zanieczyszczenia powietrza są bardzo groźne dla naszego zdrowia, ponieważ podczas oddychania wdychamy do naszych płuc wiele toksycznych związków. Są one szkodliwe nie tylko dla nas, ale też dla zwierząt i roślin.

"Nasza Ziemia - nasza sprawa" - broszura informacyjna kampanii szkolnej - "Jak ludzie zagrażają przyrodzie", strona 2

Zanieczyszczenia wód

Mimo że woda jest nam tak bardzo potrzebna, ludzie ją zanieczyszczają, np. odprowadzając do rzek ścieki. Działania takie skutkują wymieraniem organizmów, które tam żyją. Wraz z wodą szkodliwe związki przenikają do ciał organizmów, zatruwając je i powodując choroby, a nawet śmierć.

Zanieczyszczenia gleby

Zanieczyszczona woda może przedostać się do gleby. Rośliny mogą je pobrać, co prowadzić może do ich uszkodzenia, a nawet śmierci. Zanieczyszczenia gleby pochodzą też z wyrzucanych przez nas śmieci. Szczególnie szkodliwe odpady to zużyte baterie, farby i oleje, gdyż zawierają dużą ilość toksycznych związków. Innym źródłem zanieczyszczeń gleby jest stosowanie dużej ilości nawozów sztucznych.

Co możesz zrobić dla środowiska:

 • koniec z reklamówkami,
 • segreguj odpady,
 • korzystaj z roweru lub komunikacji publicznej,
 • oszczędzaj wodę i prąd,
 • używaj naturalnych środków czyszczących,
 • korzystaj z produktów wielokrotnego użytku,
 • edukuj innych.

Ikona pliku programu Acrobat Reader      Broszura informacyjna kampanii szkolnej - "Jak ludzie zagrażają przyrodzie" 

Organizatorzy kampanii:
Ilona Kawula
Magdalena Filary- Matula

Konkurs w ramach kampanii 
"Nasza Ziemia - nasza sprawa"

Regulamin:

 1. Celem konkursu jest podniesienie kompetencji uczniów w dziedzinie ekologii oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII, klas specjalnych oraz PDP.
 3. Zadaniem uczestników jest przygotowanie plakatu zachęcającego do podejmowania działań pro-ekologicznych ratujących naszą planetę.
 4. Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną na formacie A4 lub A3 (plakat powinien zawierać hasło dotyczące ochrony środowiska oraz symbol graficzny).
 5. Prace należy składać do organizatorów do 18.02.2022 r. osobiście lub przesłać zdjęcia poprzez platformę MS Teams.
 6. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Grafika konkursu w ramach kampanii "Nasza Ziemia - nasza sprawa"

Zapraszamy do udziału!

 Organizatorzy:
Ilona Kawula
Magdalena Filary- Matula