Plakat podsumowanie szkolnej kampanii ekologicznej "Nasza Ziemia - nasza sprawa"

     W bieżącym roku szkolnym przeprowadzona została kampania "Nasza Ziemia - nasza sprawa", której celem było wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole oraz rozwijanie odpowiedzialności za środowisko naturalne. W ramach tego projektu zrealizowane zostały następujące działania:

  1. Opracowano i rozpowszechniono wśród społeczności szkolnej broszurę informacyjną, gdzie przedstawiono przyczyny zanieczyszczeń wody, powietrza oraz gleby i zapoznano odbiorców z szeregiem działań służących ochronie środowiska naturalnego.
  2. Zorganizowany został konkurs ekologiczny na plakat zachęcający do działań proekologicznych.
  3. Uczniowie klasy piątej przygotowali krótką inscenizację promującą ideę ochrony przyrody.

Dziękujemy za współpracę.

Organizatorzy:
Ilona Kawula
Magdalena Filary-Matula