Zapraszamy rodziców uczniów, którzy biorą udział
w „Projekcie ruch i odżywianie, to moje wyzwanie”
na prelekcję dotyczącą zdrowego odżywiania.
Spotkanie odbędzie się 13.11.2023 r. o godzinie 16.00
w Zespole Szkół w Waganowicach w sali gimnastycznej.

Prowadząca - Sylwia Regucka