Informacja o kampanii "Nasza Ziemia - nasza sprawa"

"Nasza Ziemia - nasza sprawa"
Szkolna kampania 2021/2022

O kampanii

Kampania skierowana jest do całej społeczności szkolnej - uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym.

Cel akcji

Wychodząc naprzeciw aktualnym priorytetom oświatowym, przeprowadzamy kampanię, której celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Działania

1. Opracowanie i rozpowszechnianie broszur informacyjnych.
2. Organizacja konkursów na plakat zachęcający do podejmowania działań pro-ekologicznych.
3. Przygotowanie inscenizacji o tematyce ekologicznej.

Zapraszamy do współpracy

Ilona Kawula
Magdalena Filary-Matula