ZAPRASZAMY
UCZNIÓW KLAS V-VIII
DO UDZIAŁU

w Międzynarodowym Konkursie
"Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie"

     Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do międzynarodowego jednoetapowego konkursu plastycznego.

     Konkurs polega na wykonaniu w języku polskim komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1917 r. do 1990 r.

     Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8–10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Technika wykonania: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia lub technika mieszana. Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu. Opiekunem pracy może być nauczyciel lub inna pełnoletnia osoba wspierająca merytorycznie jej przygotowanie.

     Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 11–13 lat, 14–16 lat, 17–20 lat.

     Pracę może wykonać indywidualnie lub w zespole liczącym do 3 osób. Należy do niej dołączyć wypełnione formularze (zgłoszenie i oświadczenie). Trzeba je wypełnić, wydrukować i nadesłać razem z pracą. Są konieczne do przyjęcia komiksu do oceny przez komisję konkursową.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do 6 marca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. J. Kurtyki 1
02-676 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”

     Ogłoszenie wyników do 30 kwietnia 2022 r. Również informacja o wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora. Wszelkich wyjaśnień na temat konkursu udziela koordynator – Katarzyna Miśkiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

     W naszej szkole podpowiedzi, ukierunkowania w wyborze tematu, wstępnej oceny pracy udziela: Elżbieta Zębala Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

     Regulamin, oświadczenia i zgłoszenia do konkursu dostępne na stronie pod podanymi linkami:

https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/662390/Regulaminkonkursukomiksowego2021-22ZATWIERDZONYNASTRONE11221.docx

https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/662393/formularzzgloszeniowy-zalaczniknr1doregulaminu.docx

https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/662396/zalaczniknr2doregulaminu.docx

https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/662398/PTzalaczniknr3-oswiadczeniepelnoletniegouczestnikakonkursu2021-22.docx

 Strona z komiksu laureatki konkursu Weroniki Wityńskiej „Jeszcze nie zginęła”

Strona z komiksu laureatki konkursu
Weroniki Wityńskiej „Jeszcze nie zginęła”