Szanowni Państwo!
zachęcamy do przekazania

1,5 % podatku na OPP - logo

podatku na rzecz naszej Szkoły!

 KRS: 0000052078

STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”

CEL SZCZEGÓŁOWY: SZKOŁA W WAGANOWICACH