Widok zdjęcia z plakatu konkursowego pt. Zima w przyrodzie

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III szkoły podstawowej do udziału
w konkursie plastyczno-przyrodniczym pt. „Zima w przyrodzie”.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać kartkę
do atlasu ptaków w formacie A4.

Na karcie należy sporządzić opis wybranego przez siebie ptaka
zimującego w Polsce oraz jego ilustrację (technika dowolna).

Gotową pracę należy złożyć do organizatorów konkursu do dnia 10.03.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu 13.03.2023 r.

Organizatorzy konkursu: Aneta Kłosińska, Elżbieta Jastrząb